Politika Udarno Vijesti

Usvojen Prijedlog zakona o reviziji privatizacije

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas je u nastavku 10. sjednice usvojio  Prijedlog zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama.

Ovim zakonom predviđeno je osnivanje agencije za reviziju privatizacije sa sjedištem u Sarajevu, čiji rad će biti  finansiran iz federalnog budžeta.

Ukoliko bi se utvrdile nepravilnosti u procesu privatizacije, Agencija bi pokretala upravne postupke, upravne i parnične sporove radi izmjene, poništenja ili ukidanja ugovora o privatizaciji.

Pravosnažnom sudskom presudom, nelegalno stečena imovina ili imovinska korist prelazila bi na upravljanje Vladi FBiH.

U toku rasprave vođene na sjednici koja je prekinuta u četvrtak, više delegata je tražilo da revizijom bude obuhvaćena i privatizacija koja je izvršena prije rata, takozvana “Markovićeva privatizacija”, a ne samo ona izvršena u ratnom i poratnom periodu, što je u obliku amandmana uvršteno u Prijedlog zakona.

Dom naroda danas je usvojio i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju te prijedlog strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji BiH 2012. – 2020.

Također, delegati su izglasali i prijedlog strategije za razvoj namjenske industrije Federacije BiH, koja sadrži mjere za povećanje izvoza ove industrijske grane sa sadašnjih 40 na 200 miliona KM do 2022. godine.

Nacrt zakona o volontiranju je prihvaćen i upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Dom naroda usvojio je i operativni program rada Vlade Federacije BiH za 2012. godinu.

U Programu je navedeno da su strateški ciljevi Vlade daljnje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, te ekonomske reforme, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.

 

Fena/Informer.ba