BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

Usvojen zakon: Bolonjci mogu aplicirati za posao u državnoj službi

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je u današnjem nastavku sedme redovne sjednice Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi FBiH, kojim se nalaže da osobe s visokim stepenom obrazovanja, odnosno s diplomom stečenom po Bolonjskom sistemu, mogu aplicirati na konkursima za poslove iz državne službe.
.
‘Bolonjcima’ to nije bilo omogućeno dosadašnjim zakonom jer se on temeljio na ranijem obrazovnom sistemu, obrazložio je krajem novembra federalni ministar pravde Zoran Mikulić tokom poslaničke rasprave obavljene u Predstavničkom domu o ovom tekstu. “Novim zakonom, zapravo izmjenama i dopunama dosadašnjeg, apliciranje za državnu službu bit će omogućeno i namještenicima koji su bolonjsku diplomu stekli uz rad”,rekao je Mikulić.Prihvaćen i Prijednog zakona o matičnim knjigama FBiHOsim novog zakonskog teksta o državnoj službi, delegati Doma naroda danas su prihvatili Prijednog zakona o matičnim knjigama FBiH, za koji je iz Federalne vlade najavljeno da će građanima omogućiti jednostavnije, kvalitetnije i jeftinije usluge kad su u pitanju njihovi osobni dokumenti.

Predviđena je bitna nova odrednica da izvodi iz matičnih knjiga imaju neograničeni rok važenja.

Vlada je kao predlagač uvažila amandman delegatskog kluba Hrvata, podnesen u Domu naroda, prema kojem je podnosiocima zahtjeva za izvod iz matične knjige rođenih ostavljena mogućnost da traže, ako hoće, da pored ostalih osobnih podataka u tim izvodima bude naznačena i nacionalna pripadnost.

Upravo u ovom detalju (amandmanu) je i razlika u tekstu novog zakona, u varijanti prihvaćenoj ranije u Predstavničkom te u današnjoj iz Doma naroda, zbog čega će odgovarajuća zajednička komisija čiji su članovi iz oba doma morati usaglasiti jedinstveni tekst da bi zakon mogao stupiti na snagu.

Zakon o ličnom imenu

Delegati su danas također usvojili Zakon o ličnom imenu.

Uvažili su, u formi nacrta, i tekst potpuno drugačije materije, koji je također predložila Federalna vlada – Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku, koji bi prema najavama predlagača, trebalo da omogući olakšavanje postupanja i povećanje efikasnosti sudova u izvršnom postupku.

Kako je obrazloženo, cilj je i smanjenje broja predmeta u parničnom postupku u sudovima u Federaciji BiH.

Ovim nacrtom određena je, među ostalim, obaveza Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i Porezne uprave Federacije BiH da, na zahtjev osobe koja tvrdi da namjerava pokrenuti izvršni postupak ili za postupak koji je u toku, u roku od osam dana daju podatke o tome da li je neka fizička osoba osiguranik, po kojoj osnovi, kod koga, te da li prima penziju, invalidninu ili neku drugu naknadu.

Ova obaveza predviđena je i za kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i banke, koji su, u istim okolnostima, dužni dostaviti podatke iz evidencije o motornim vozilima, odnosno iz baze računa za redovno poslovanje nekog subjekta.

U tom kontekstu, zemljišnoknjižni ured i uredi za katastar nekretnina dužni su također dostaviti zemljišnoknjižni izvadak, odnosno ispis posjedovnih listova koje vode za osobu ili privredni subjekat na koje se odnosi izvršni postupak.

Po završetku sedme redovne sjednice, danas je otvoreno peto vanredno zasjedanje Doma naroda, na čijem je dnevnom redu rasprava o strateškom upravljanju vodama u FBiH.

Fena/Informer.ba