BiH Udarno Vijesti

Usvojena izmjena zakona o ličnoj karti

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana BiH kojim se u ovaj identifikacioni dokument uvode biometrijski podaci.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH u drugom čitanju na današnjoj sjednici nije usvojen, s obzirom da nije dobio potrebnu podršku poslanika iz Federacije BiH.

U skladu sa usvojenim Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o ličnoj karti, nova lična karta imaće čip sa svim biometrijskim podacima koji postoje i u putnim ispravama.

Uvodi se elektronski potpis, o čijem će se stavljanju na ličnu kartu građani dobrovoljno izjašnjavati.

Predviđena je i mogućnost preuzimanja lične karte putem pošte.

Utvrđena je mogućnost navođenja entitetskog državljanstva u ličnoj karti i pisanja podataka latiničnim i ćiriličnim pismom.

Entitetsko državljanstvo unosi se na zahtjev podnosioca zahtjeva za izdavanje lične karte ili kada je to neophodno za sprovođenje Izbornog zakona BiH, kao što je slučaj u Brčko distriktu.

Izdavanje novih ličnih karata trebalo bi da počne 2013. godine, a građani će ih sukcesivno mijenjati, po isteku važećih. Cijenu izdavanja novog dokumenta utvrdiće Savjet ministara BiH.

 

Srna/Informer.ba