BiH Izdvojeno Vijesti

Uvode se nove lične karte sa biometrijskim podacima

Ministarstvo civilnih poslova BiH uputilo je u proceduru Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana BiH, kojim se predviđa uvođenje novih ličnih karata koje će sadržavati elektronski memorijski čip sa biometrijskim podacima.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH, Srni je rečeno da je okvirnim planovima predviđeno da uvođenje nove lične karte počne 2013. godine, te da će ih građani mijenjati onda kada im bude istekao rok važenja starog dokumenta.

Zakonom su predviđene izmjene koje će omogućiti primjenu propisa vezanih za elektronski potpis i zaštitu ličnih podataka, kao i usklađenost propisa sa evropskim zakonodavstvom.

Cijenu nove lične karte, prema prijedlogu izmjena zakona, utvrdiće Viječe ministara BiH.

Iz Ministarstva ističu da će takva lična karta biti, između ostalog, korištena i za elektronsko potpisivanje i upotrebu elektronskih usluga u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu BiH i propisima donesenim na osnovu tih podataka.

Predviđeno je da se određene potvrde mogu dobiti i elektronskim putem na osnovu zahtjeva stranke postavljenog na portalu nadležnog organa, čime se olakšava procedura licima koja će koristiti elektronske usluge.

Kada je riječ o spremnosti MUP-ova za izdavanje novih ličnih dokumenata, očekuje se njihovo kadrovsko i tehničko osposobljavanje do termina kada će se krenuti u izdavanje novih dokumenata.

S obzirom da je riječ o sistemu koji je vrlo sličan sistemu biometrijskih pasoša dosadašnja iskustva u primjeni tog sistema biće korisna i za uvođenje novih dokumenata, naveli su iz Ministarstva.

Ministarstvo civilnih poslova BiH je zakon uputilo u proceduru i nije u mogućnosti da tvrdi kad će proći proceduru u Parlamentoj skupštini BiH i početi njegova primjena.

 

Srna/Informer.ba