BiH Udarno Vijesti

Veselin Vlahović Batko emocionalno nestabilan

Na suđenju Veselinu Vlahoviću Batku, optuženom za zločine počinjene u Sarajevu, vještakinja neuropsihijatrica je izjavila kako optuženog karakteriše stanje miješanog poremećaja ličnosti.

Iznoseći, na zahtjev Odbrane, nalaz o psihičkom stanju optuženog, vještakinja Zorica Lazarević, koja je Vlahovića pregledala 8. novembra, naglasila je da se ne radi o bolesti, već o stanju koje sačinjavaju emocionalni poremećaj ličnosti i asocijalni poremećaj.

On je nestabilan na emocionalnom planu i ne može da kontroliše unutrašnju napetost i tada dolazi do impulsivnosti, a kroz asocijalni poremećaj se javlja nepoštivanje autoriteta”, objasnila je Lazaravić.

Ona je zaključila da su intelektualne sposobnosti optuženog na nivou donjeg prosjeka.

Lazarević je, uvidom u medicinsku dokumentaciju liječnika iz pritvorske jedinice, konstatovala da je optuženi koristio terapiju hipnotika za regulisanje nesanice, kao i antidepresive, ali je nakon nekog vremena prestao s uzimanjem antidepresiva.

Rekao mi je da ga oni umrtvljuju i nije ih želio piti”, kazala je vještakinja.

S obzirom da je Lazarević kazala da je u postupcima optuženog tokom 1992. godine uočena umanjena uračunljivost, tužilac Behaija Krnjić je upitao na osnovu čega je došla do tog zaključka kada je imala nalaze od 2011., 2012. i jedan od 1993. godine.

Poremećaj ličnosti prema medicini se počinje javljati u adolescentnom dobu, kao i asocijalno ponašanje, a punu manifestaciju počinje dobivati u kasnijem periodu. Nalaz iz 1993. godine je pokazao miješani poremećaj ličnosti”, objasnila je Lazarević.

Branilac optuženog Radivoje Lazarević je pitao vještaka da li pisanje medija pozitivno ili negativno utiče na stanje optuženog, na što je ona odgovorila da postoji uzročno-posljedična veza između te dvije stvari.

Vlahoviću se optužnicom na teret stavlja da je od maja do augusta 1992. na području sarajevskih naselja Grbavica, Vraca i Kovačići ubio i sudjelovao u ubistvu više od 30 osoba, kao i da je zlostavljao i premlaćivao građane nesrpske nacionalnosti, te im oduzimao novac i druge vrijednosti.

Na poziv Odbrane, vještak psihijatar Omer Ćemalović govorio je o zdravstvenom stanju svjedokinje Aide Bećirević-Rovčanin i Velide Alagić, te njihovoj sposobnosti da se pojave kao svjedoci Odbrane.

Za Aidu Bećirević-Rovčanin vještak je kazao kako u njenoj medicinskoj dokumentaciji od 22. oktobra nema dijagnoze, ali su upisani svi simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), dok su nalazi za Velidu Alagić, u kojima se spominje dijagnoza PTSP-a, poremećaj štitne žlijezde i povišen krvni pritisak, stari 13 godina.

Ako idemo na provjeru stanja, onda treba za ove dvije svjedokinje napraviti kompletni pregled, uključujući psihijatrijski pregled”, rekao je Ćemalović.

Tužilac je kazao kako je ranije razgovorao s Bećirević-Rovčanin i da je zbog njenog zdravstvenog stanja odustao od njenog svjedočenja, a branilac Lazarević je Sudu pročitao pismo koje je ona napisala i u kojem, između ostalog, stoji da “poziv da svjedoči u nečiju odbranu doživljava kao uvredu”.

Sudsko vijeće je odlučio da će Aidu Bećirević-Rovčanin pozvati da svjedoči, prenosi BIRN – Justice Report.

Nastavak suđenja je 28. novembra.

Fena/Informer.ba