BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

VIDEO: Pogledajte nikad objavljeni intervju s Ratkom Mladićem napravljen neposredno nakon genocida u Srebrenici

Ratni zločinac  Ratko Mladić tvrdio je 1995. godine u neobjavljenom intervjuu za CNN da je srpska strana tražila da svi vojno sposobni i evidentirani muškarci koji su se zatekli u Srebrenici i koji su predali oružje budu razmijenjeni za zarobljene srpske civile, kao i da nije bilo nikakvih smaknuća!

“Tražili smo odmah preko Međunarodnog Crvenog krsta i Unprofora posredovanje da se zamijene za naše civile, koje oni drže još od 1992. godine i to od prije početka rata, dakle za ogroman broj civilnog stanovništva koje su oni pokupili tokom rata sa teritorija koje kontrolišu iz gradova Tuzle, Zenice, Mostara, Zagreba i tako dalje. I za naše vojnike i oficire koje su zarobili tokom rata” – rekao je Mladić neposredno nakon okončanja borbi za Srebrenicu u opširnom intervjuu američkoj tv mreži, koji nikada nije emitovan.

Mladić je naveo da nije pozitivno odgovoreno na srpski gest dobre volje, ali da očekuje da će, uz pomoć međunarodne zajednice,  na muslimansku  stranu biti izvršen  pritisak i doći do razmjene po principu “čovjek za čovjeka” ili po principu “svi za sve”, već kako se dogovore državne komisije.

Odgovarajući na tada aktuelna pitanja o tome šta se dešavalo u Srebrenici, Mladić je rekao da se “dio muške populacije iz Srebrenice koja je počinila zločine nad srpskim narodom, vjerovatno iz straha zbog zločina koje su počinili, a vjerovatno i ubijeđeni da će ih povući muslimanske snage iz rejona Tuzle koje su atakovale njima u susret, računajući  vjerovatno da su dovoljno jaki i  da mogu otvoriti put ka Tuzli, danima probijao ka Tuzli, Kladnju, a neki i ka Srbiji“.

“Tamo su vođene ogorčene borbe uz obostrano velike gubitke i sa jedne i sa druge strane. Dio njih se  probio, što je i naglašavala njihova televizija, a i njihov komandant Rasim Delić je rekao da će vrlo brzo postrojiti 28. ili 38.  diviziju iz Srebrenice” – rekao je tada Mladić.

On je opisivao da su “u jeku najvećih i najžešćih bitaka oko Sarajeva, muslimani iz Srebrenice i Žepe  26. i 27. juna, uoči velikog srpskog praznika Vidovdana, izvršili terorističke ispade  širih razmjera na srpsku teritoriju“.

“Oni su u selu Višnjica i selu Banja Lučica  masakrirali sve što su uhvatili živo i ubili su nam nekoliko vojnika. Na takav njihov napad mi smo odgovorili kontraofanzivom na tom prostoru i maksimalno vodeći računa da ne dođe do civilnih žrtava niti da neko bude povrijeđen od pripadnika Unprofora, i pored toga što je avijacija NATO-a  bez ikakvog razloga dejstvovala protiv nas, čak i po civilnim ciljevima i u rejonu Srebrenice i u rejonu Žepe“- rekao je Mladić 1995. godine u neobjavljenom intervjuu za Si-En -En, koji prenosi ruski portal na srpskom jeziku – “Vostok”.

Mladić je objasnio da su vojnici “uspješno završili operaciju prema Srebrenici i Žepi i uz pomoć snaga holandskog bataljona, prisutnih predstavnika međunarodne zajednice u Srebrenici i uz prisustvo snaga Unprofora iz nekoliko zemalja u Žepi, te ličnim angažovanjem, i njegovim i generala Smita i generala Nikolaja, omogućili da se svo civilno stanovništvo koje je došlo tamo gdje je po sporazumu bilo dogovoreno – za Srebrenicu u Potočare, a za Žepu na ček point broj 2 na Vočanici, da se dakle bez ičije prisile, a  na njihov zahtjev, evakuiše tamo gdje oni hoće” .

“I, evakuisali smo ih u rejonu Kladnja. Svi vojno sposobni koji su došli na mjesta gdje su se okupljali, civilno stanovništvo ili koji su predali oružje evidentirani su” – naveo je Mladić.

Odgovarajući na pitanja novinara američke tv mreže, Mladić je rekao kako misli da se “najveći broj muslimanskih vojnika probio na teritoriju koju kontrolišu muslimani, o čemu je, na kraju krajeva, u njihovoj skupštini izvještaj podnio Rasim Delić.

“Jedan mali dio se predao. Oni su pod našom kontrolom i prijavljeni su ili će biti prijavljeni Međunarodnom Crvenom krstu, a jedan dio je i poginuo. I naših i njihovih. Vi možete pitati pripadnike međunarodnih organizacija koji su bili prisutni u Žepi. Mi smo njihove poginule sahranjivali u njihova muslimanska groblja na tom prostoru” –  dodao je Mladić.

Na pitanje da li je bilo masovnih grobnica i smaknuća, Mladić je odgovorio:  “Samo što je poginulo u borbi, to je moralo iz higijenskih razloga da se skloni na odgovarajuća mjesta i da se sahrani dok ne budu razmijenjeni posmrtni ostaci sa drugom stranom”.

Mladić je u opširnom intervjuu odgovarao na mnogo tada aktuelna pitanja o ratu u BiH, ali ništa od tog intervjua nije objavljeno sve dok ga nije pronašao sajt “Vostok” i prvi objavio.

Srna/Informer.ba