BiH Izdvojeno Udarno Video Vijesti

VIDEO/ RAK: FTV nije prekršila pravila, Lagumdžija nije uređivao Dnevnik!

Radio televizija Federacije BiH nije prekršila pravila i propise Regulatorne akcije za komunikacije BiH emitovanjem priloga u Dnevniku sa konferencije za novinare SDP-a BiH od 27. februara, navodi ova agencija u odgovoru na prigovor predsjednika nevladine organizacije Croatia Libertas Lea Pločkinića.

Na portalima u našoj zemlji prikazan je snimak na kome se vidi kako Zlatko Lagumdžija nakon konferencije za novinare SDP-a BiH 27. februara prilazi novinaru Federalne televizije Darjanu Babiću i daje mu smjernice kako treba da izgleda prilog o stranačkoj konferenciji u Dnevniku FTV-a te večeri.

Pločkinić je u prigovoru RAK-u naveo da je lider SDP-a BiH i ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagumdžija grubo prekršio sve kodekse RAK-a o nezavisnosti rada javnog emitera RTV FBiH sa elementima krivične odgovornosti.

Iz RAK-a navode da je prilog sa konferencije za novinare SDP-a, koji je emitovan u Dnevniku Federalne televizije 27. februara, urađen u standardnoj formi novinarskog izvještaja, propraćenom izjavama sa mjesta događaja, te da nisu pronađeni elementi koji su u suprotnosti sa Kodeksom o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.

RAK se, kako je navedeno u obrazloženju, prilikom razmatranja slučajeva mogućeg kršenja pravila i propisa fokusira isključivo na emitovani program i njegov sadržaj, te bilo kakve propratne informacije na emitovani sadržaj objavljene u drugim medijima ili na internet portalima ne mogu biti predmet istrage, niti mogu biti prihvaćene kao relevantna informacija koja bi mogla uticati na konačan ishod samog slučaja.

“S obzirom da su izbor tema i način realizacije u nadležnosti uredništva programa, a imajući u vidu činjenicu da emitovani sadržaj nije u suprotnosti sa pravilima i propisima RAK-a”, konstatovano je da nema osnova za dalje vođenje postupka i da neće biti preduzimani daljnji koraci.

RAK je ranije obavijestio Pločkinića da pravila i propisi Agencije ne uređuju pitanje ponašanja i odgovornosti političara, niti oni mogu biti predmet istrage RAK-a u bilo kojem smislu.

 

Srna/Informer.ba