Politika Vijesti

Vijeće Evrope: Postignuti učinak u BiH se može smatrati kredibilnim

Na danas održanom sastanku Odbora za poštivanje obveza i angažmana država članica Vijeća Evrope, kojem su nazočili članovi Stalnog izaslanstva PSBiH u PSVE-a, Milica Marković i Saša Magazonović, prezentovan je Izvještaj o poštivanju obveza i angažmanu Bosne i Hercegovine.

U Izvještaju, koji je prezentovalaKarin S. Woldseth, data je pozitivna ocjena dosadašnjem uspjehu Bosne i Hercegovine u ispunjavanju obveza na putu ka Evropskoj uniji, s posebnim naglaskom na rezultate koji su postignuti od januara ove godine.

Također, izvjestiteljica Woldseth je istakla vrlo pozitivnim i progresivnim usvajanje određenih zakona koji su važni za dobivanje statusa kandidata za članstvo u EU, te pohvalila intezivne pregovore lidera šest političkih stranaka koji su vode u pravcu donošenja ostalih zakona važnih za međunarodnu poziciju Bosne i Hercegovine.

U Izvještaju je zaključeno kako se dosadašnji postignuti učinak u Bosni i Hercegovini može smatrati kredibilnim, te da se na dnevnom redu aprilskog zasjedanja PSVE-a neće po žurnoj proceduri raspravljati o BiH.

Tako je istaknuto da 15. mart 2012. godine neće biti promatran kao ključni datum razmatranja određenih sankcija prema BiH, bez obzira na rezultate provođenja određenih reformi važnih za evropski put BiH.

Na kraju, predloženo je da se Izvještaj o BiH eventualno razmatra na junskom zasjedanju PSVE-a, do kada se očekuje okončanje preostalih obveza BiH na putu ka EU, a prvenstveno provođenje presude Suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH.

U svezi s tim, podržane su opsežne aktivnosti koje se provode s ciljem provođenja presude, te izražena nada da će se u što skorije vrijeme postići dogovor o njenom provođenju, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

 

Informer.ba