BiH Politika Vijesti

Vijeće ministara BiH danas o nacrtu zakona o proračunu institucija BiH za 2013.

Vijeće ministara BiH će na sjednici sazvanoj za ponedjeljak, 12. novembra,  razmatrati Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2013. godinu.

Vijeće ministara BiH je 6. novembra, na radno-konsultativnom sastanku, obavilo raspravu o Nacrtu zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2013. godinu, koji je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora.

Nacrt zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2013. temeljen je na Globalnom okviru fiskalne bilanse i politika u BiH za razdoblje 2012-2014. godine u visini od 950 miliona KM, a zahvaćanje s jedinstvenog računa iznosit će 750 miliona KM, saopćeno je iz Vijeća ministara nakon radno-konsultativnog sastanka te navedeno da će rasprava o nacrtu zakona biti nastavljena u ponedjeljak.

Vijeće ministara BiH bi trebalo razmatrati i Prijedlog amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo pravde.

Trebali bi biti razmatrani i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH; Nacrt okvirnog zakona o volontiranju; Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Između ostalog, predviđeno je razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o administrativnim pristojbama. Na obimnom dnevnom redu Vijeća ministara trebalo bi da se nađe i Informacija o Odluci Komiteta ministara Vijeća Europe u vezi s izvršenjem presude u predmetu „Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine“ kao i Informacija o provedbi priprema popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

Fena/Informer.ba