BiH Izdvojeno Vijesti

Vijeće ministara BiH: Popis stanovništva od 1. do 15. oktobra 2012. godine

Vijeće ministara BiH  danas je na prijedlog Agencije za statistiku BiH utvrdio Prijedlog amandmana na Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2011. godine, koji će Generalni sekretarijat Vijeća ministara uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH u dalju proceduru.

Prijedlogom amandmana utvrđeno je da će popis stanovništva u BiH biti održan u periodu od 1. do 15. oktobra 2012. godini, prema stanju na dan 30. septembra 2012. godine u 24.00 sata, što se smatra referentnim datumom popisa.

Vijeće je utvrdilo Prijedlog ovog amandmana, nakon što je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH produžio amandmansku fazu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH.

Srna/Informer.ba