Politika Udarno Vijesti

Vijeće ministara donijelo odluku o privremenom finansiranju

Vijeće ministara BiH danas je, na osnovu zaključaka oba doma Parlamentarne skupštine BiH, donijelo odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – mart 2012. godine.

Privremeno finansiranje institucija BiH i njenih međunarodnih obaveza za prva tri mjeseca 2012. godine utvrđuje se do iznosa ukupno usvojenih sredstava budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH na nivou jedne četvrtine sredstava u usvojenom budžetu za 2011. fiskalnu godinu, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Prema Odluci, iznos sredstava uključuje namjenske i višegodišnje projekte za koje su sredstva osigurana u budžetima prethodnih godina.

Budžetski korisnici ne mogu započeti kapitalna ulaganja, nove ili proširene programe i aktivnosti dok oni ne budu odobreni u Zakonu o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu.

Fena/Informer.ba