Politika Udarno Vijesti

Vijeće ministara “nelogično usvojilo” Program rada za 2012.

Vijeće ministara BiH usvojilo je danas Program rada za 2012. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić priznao je da je usvajanje Programa “pomalo nelogično”, ali da je urađeno u skladu s pravilima.
“Naravno, novo Vijeće ministara može u potpunosti promijeniti ovaj program ili dati neki svoj program”, rekao je Špirić.

Program rada za 2012. predviđa 72 zakonska projekta, 190 podzakonskih akata i oko 164 međunarodna sporazuma koja će trebati zaključiti.

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH.

Novina se odnosi na obavezu rukovodilaca instituta da stave mandat na raspolaganje instituciji koja ga je imenovala u slučaju kada Kancelarija za reviziju donese negativno mišljenje o godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta ili kad nadležni sud potvrdi optužnicu protiv rukovodioca.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o carinskoj tarifi koji predstavlja usklađenost ove oblasti s važećim evropskim propisima.

Donesena je i odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama BiH na naknadu za službena putovanja radi jačanja finansijske dicipline u institucijama BiH.

“Donijeli smo odluku da se smanji iznos dnevnica za putovanja unutar BiH s 50 na 25 KM”, istakao je Špirić.

Fena/Informer.ba