Izdvojeno Politika Vijesti

Vlada FBiH: Donešena odluka o subvenciji za el. energiju

Vlada Federacije BiH  donijela je odluku o subvencijama za struju za penzionere sa najnižom penzijom i korisnike stalne novčane pomoći.

Osnovni kriterijum za subvenciju jeste potrošnja električne energije, koja mora biti ispod prosječnih 268 kilovatčasova mjesečno kod  “Elektroprivrede BiH”, odnosno ispod 348 kilovatčasova mjesečno kod “Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne”.

Iznos subvencije maksimalno može iznositi 5,50 KM kod “Elektroprivrede BiH”, odnosno sedam KM kod “Elektroprivrede HZHB”, u zavisnosti od utroška struje u obračunskom periodu.

Pravo na subvenciju iskazivaće se na računima za utrošenu električnu energiju, počev od računa koji će se izdavati od 1. avgusta, a primjenjuje se do 31. decembra naredne godine, ili do roka koji naknadno odredi Vlada FBiH.

 

Srna/Informer.ba