BiH Vijesti

Vlada Brčko Distrikta još nije uplatila 4 miliona KM za ugrožene

Vlada Brčko Distrikta još nije uplatila četiri miliona maraka na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih kategorija stanovnika koje brčanski Fond zdravstvenog osiguranja potražuje još od početka ove godine, javio je dopisnik Agencije ONASA.

Taj novac je predviđen budžetom Distrikta za tekuću godinu i namijenjen je za plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica, osoba koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

Aleksandra Tučić, direktorica Fonda zdravstvenog osiguranja u Distriktu, istakla je da je dinamika uplate veoma spora.

Od planiranog godišnjeg prihoda Fonda u iznosu od 34 miliona maraka, najveći  prihodi prikupljaju se iz doprinosa za zdravstveno osiguranje za sve kategorije stanovništava i oni iznose oko 28 miliona. U prvih šest mjeseci  trebali smo da prikupimo 14 miliona, a prikupljeno je tek deset, jer nam Vlada Distrikta nije uplatila četiri miliona maraka na ime doprinosa za socijalno ugroženo stanovništvo. Bez obzira na urgencije i naše zahtjeve da se dug izmiri, novca i dalje nema i izostanak uplate ovog novca narušava dobru sliku šestomjesečnog poslovanja Fonda”, rekla je Tučić.

Uprkos tome Fond je, prema riječima direktorice Tučić, uspio da obezbijedi dovoljno novca da isfinansira sve obaveze, zahvaljujući  onima koji redovno izmiruju obaveze prema fondu.

Bez obzira na ovaj dug, uspijevamo da neprekidno finansiramo zdravstvenu zaštitu u Distriktu, počevši od plaćanja usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, do najkomplikovanijih zahvata van Distrikta koji podrazumijevaju veće novčane iznose”, izjavila je Tučić.

Kako bi se Vlada ”uozbiljila” i počela da izmiruje obaveze prema Fondu, na sjednicama Upravnog odbora Fonda razmatrana je mogućnost da se kategorijama stanovništva za koje Vlada plaća zdravstveno osiguranje uskrati pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno da im se ne ovjeravaju zdravstvene knjižice. Od ove namjere se ipak odustalo, pošto se radi o ljudima koju su uglavnom u stanju socijalne potrebe.

Direktorica Fonda zdravstvenog osiguranja Aleksandra Tučić  izrazila je očekivanje da će brčanska Vlada ubrzo platiti dug  kako sistem solidarnosti ne bi bio ugrožen, pogotovo zato što je taj novac predviđen budžetom Distrikta.

Inače, od 34 miliona planiranih prihoda FZO u Brčkom u  2011. godini, oko 28 miliona su doprinosi za zdravstveno osiguranje svih kategorije stanovništava u Distriktu.

Druga vrsta su prihodi za finasiranje specifičnih programa zdravstvene zaštite kao što su hemodijalize, transplatacije i drugo i njihov planirani iznos je oko pet miliona maraka, dok je 500.000 maraka planirano u obliku neporeskih prihoda, odnosno prihoda od inostranih osiguravajućih kuća po osnovu primjene međudržavnih sporazuma.

 

Informer.ba