Politika Udarno Vijesti

Vlada FBiH: Imenovan privremeni Nadzorni odbor Razvojne banke FBiH

Vlada FBiH, danas je u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, donijela Odluku o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora ove finansijske institucije.

Imenovani su: Ivan Šakota (predsjednik), Mirna Čomić, Aid Berbić, Mirjana Bandić-Glavaš, Senad Softić, Mirsad Novalić i Katica Vranjković (članovi).

Imenovani su na period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka kojim će se izvršiti imenovanje na način, po postupku i uz primjenu principa propisanih Zakonom i Statutom Banke.

Vlada je obavezala Federalno ministarstvo finansija da pokrene i provede konkursnu proceduru za izbor i konačno imenovanje članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

Fena/Informer.ba