Politika Vijesti

Vlada FBiH izabrala privremeni NO BH Telecoma

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović predložen je na današnjoj sjednici Vlade FBiH za imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine.

Generalni sekretarijat Vlade FBiH će ovo rješenje dostaviti Vijeću ministara BiH radi provođenja dalje procedure.

Vlada FBiH donijela je danas rješenje o nominovanju za razrješenje dosadašnjih, odnosno o nominovanju za privremeno imenovanje novih članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u sastavu Kadrija Hodžić, Branko Romić, Kemal Kačapor, Vjekoslav lvanković, Ševal Kovačević i Mugdim Mandžuka.

Oni su imenovani na period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka kojim će se izvršiti imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

Vlada je danas donijela i nekoliko odluka i rješenja u vezi sa kompanije „ArcelorMittal“ d.o.o. Zenica. Tako je ukinuta dosadašnja i donesena nova Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o ispred Federacije Bosne i Hercegovine. Donesena je i Odluka o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa za izbor i imenovanje ovog člana Nadzornog odbora.

Istovremeno, van snage je stavljeno Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o ispred FBiH, te doneseno novo kojim su u Komisiju imenovani Stipe Buljan(predsjednik), Edina Zukić, Mirsada Jahić, Jasmina Pašić i Marinko Bošnjak.

Danas je izmijenjeno Rješenje o imenovanju Pregovaračkog tima za utvrđivanje Anexa ugovora o učešću BH Steel Željezara Zenica d.o.o putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova Mittal Steel d.o.o Zenica, tako što je, umjesto Osmana Ganića, imenovan Ilijaz Čamdžić.

Vlada je, na period do 60 dana, imenovala petočlani Nadzorni odbor JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u sastavu Zijad Požegić, Miroslav Galić, Amadeo Mandić, Marko Musić i Ranko Krneta, navodi se u saopćenju sa današnje sjednice Vlade Federacije, prenosi Onasa.

 

Informer.ba