Izdvojeno Politika Vijesti

Vlada FBiH: Utvrđen novi Zakon o radu

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas Nacrt zakona o radu koji bi trebalo da omogući efikasnije suzbijanje rada na crno i uvede institute koji se odnose na diskriminaciju na radnom mjestu.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber rekao je na konferenciji za novinare da se ovim zakonom uvode novi osnovi diskriminacije kao što su mobing, uznemiravanje i seksualno uznemiravanje na radnom mjestu.

Prema novom zakonu, poslodavac je dužan da zaštiti dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla i osigura uslove rada kojima se eliminiše mogućnosti bilo kojeg oblika diskriminatorskog ponašanja i uznemiravanja.

“Izmjenjene su odredbe kojima se propisuje pravo na godišnji odmor jer u postojećem nisu usaglašene sa Konvencijom Međunarodne organizacije rada, dok su određene dorade pretrpjele i odredbe koje se odnose na porodiljsko odsustvo”, rekao je Čamber.

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas, između ostalog, Nacrt zakona o zaštiti prirode, kojim se propisuje način postupanja da bi se sačuvala priroda, odnosno njena biološka raznolikost, te spriječili štetni zahvati u prirodi.

Prihvaćena je i Strategija razvoja namjenske industrije u Federaciji BiH za period  2012-2022. godine, koju je pripremilo federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

 

Srna/Informer.ba