Ekonomija Udarno Vijesti

Vlada KS-a otkupila planinarski dom na Bijambarama

Ugovor o kupovini – pribavljanju Planinarskog doma na Bijambarama, koji se nalazi u najužem prostoru zaštićenog pejzaža, potpisali su danas u sjedištu Vlade Kantona Sarajevo premijer KS-a Fikret Musić i načelnik Općine Ilijaš Nusret Mašić.

Pregovori o otkupu ovog doma traju još od 2007. godine, a za njegov otkup Kanton Sarajevo izdvojio je 130.000 KM, dok se ugovorom Općina Ilijaš obavezala da će na drugoj lokaciji izgraditi planinarski dom i dati ga na korištenje Planinarskom društvu “Bijambare” iz Ilijaša.

Postojeći Planinarski dom “Bijambare” bit će pretvoren u edukativno-informativni punkt, s mogućnošću noćenja i dužeg zadržavanja, a jedan dio doma bit će napravljen kao izložbeno-muzejski prostor gdje će se vršiti prezentacija arheoloških nalaza kojima je posebno gornja pećina Bijambara bogata.

Domom će upravljati Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, nadležna i za zaštićeni pejzaž Bijambare, a Kanton Sarajevo je već počeo pregovore o osiguranju sredstava u okviru Programa prekogranične saradnje Adriatic IPA za prenamjenu doma.

Sve ovo bilo je potrebno jer je način upravljanja i održavanja kompletne cjeline planinarskog doma u koliziji sa strogim režimom zaštite, dok je danas istaknuto da je izrađena i projektna dokumentacija kako bi dom od sada trebao izgledati.

Potpisnici ugovora složili su se da su “Bijambare” jedno od najfrekventnijih izletišta u sarajevskom kantonu, jer u toku ljeta i jeseni na njemu boravi više od 2.000 posjetitelja dnevno.

Premijer Musić naglasio je da Vlada KS-a snažno podržava razvoj turizma i zaštite životne sredine te najavio da je u planu na području od Bijambara do Treskavice zaokružiti turističku cjelinu i napraviti nacionalni park.

Također, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Abid Jusić istaknuo je značaj zaštite životnog područja i kazao da će se uskoro krenuti i s popravkom kasarni na ovom području koje će se u budućnosti koristiti za edukaciju djece i učenika.

Područje Bijambara proteže se na 370 hektara površine, smješteno  je na Nišićkoj visoravni između planina Ozren i Zvijezda. Nalazi se na 950 metara nadmorske visine i pored brojnih prirodnih bogatstava, može se pohvaliti i sa šest poznatih pećina te jezerima.

 

Fena/Informer.ba