BiH Vijesti

Vlada KS-a ukinula stanje prirodne i druge nesreće

Vlada Kantona Sarajevo (KS) na današnjoj sjednici donijela je Odluku o prestanku stanja prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo, koje je bilo proglašeno 4. februara 2012. godine.

Štab Civilne zaštite KS-a i općinski štabovi civilne zaštite će, kako stoji u Odluci, nastaviti svoje aktivnosti na područjima zahvaćenim prirodnom nesrećom, zadržati na terenu neohodan broj snaga i sredstava civilne zaštite koje će se po potrebi angažirati u akcijama zaštite i spašavanja.

Vlada je propisala i obavezu organa uprave KS-a, općinskih službi za upravu i javnih ustanova i preduzeća da u okviru svojih redovnih djelatnosti vrše i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje svih posljedica prirodne nesreće.

Takođe, komisije za procjenu šteta, Kantonalna i općinske komisije trebaju izvršiti procjenu šteta na pogođenim područjima najkasnije u naredna dva mjeseca, rečeno je u saopćenju Press službe Kantona Sarajevo.

Štab CZ i svi nadležni trebaju napraviti procjenu stanja na svim kriznim područjima koji usljed otopljavanja mogu biti potencijalna plavna područja, te stalno poduzimati preventivne mjere i mjere zaštite u slučaju da dođe do poplava.

Vlada Kantona Sarajevo je dala saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove “Djeca Sarajeva” da se Mirjana Jovanović Halilović, diplomirani psiholog, imenuje za direktora te ustanove.

Usvajanjem Odluke o subvencioniranju i participaciji troškova prijevoza u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju za redovne i redovne samofinansirajuće studente na visokoškolskim ustanova u KS za 2012., Vlada KS-a je pod istim uvjetima i cijenama omogućila ovim kategorijama korištenje usluga gradskog prijevoza.

Razlika u odnosu na prošlu godinu je ta da će se ove godine kupovati mjesečni kuponi za korištenje javnog gradskog prijevoza, a ne šestomjesečni, kako je to bilo prošle godine.

 

Fena/Informer.ba