BiH Izdvojeno Vijesti

Vlada KS odobrila zapošljavanje 50 policajaca i 17 mlađih inspektora u MUP-u KS

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih u vezi s nezakonitim imenovanjem rektora Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu, te ovu Informaciju s pratećom dokumentacijom uputila Kantonalnom tužilaštvu radi utvrđivanja elemenata zloupotrebe položaja i ovlaštenja nezakonito imenovanog rektora Muharema Avdispahića.

Vlada polazi od stava da je Senat Univerziteta imenovanjem profesora Avdispahića grubo prekršio Odluku Vlade Kantona Sarajevo, te izražava bojazan i sumnju u dalji zakoniti rad Univerziteta u Sarajevu na čelu s nezakonito izabranim rektorom čije će nezakonito postavljanje proizvesti nesagledive posljedice po studente Univarziteta, kao npr. potpisivanja diploma diplomantima i magistrantima čija će validnost time biti upitna.

Vlada je zadužila Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS da nastavi svoje aktivnosti na proceduri razrješenja dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora ove javne ustanove.

Također, Vlada je odobrila novo upošljavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova KS i to 50 izvršilaca, policijskih službenika u činu “policajac” i 17 izvršilaca policijskih službenika u činu “mlađi inspektor”, a sve u svrhu kadrovskog jačanja i osposobljavanja policije za svoje poslove.

Odobreno je i popunjavanje upražnjenih mjesta državnih službenika i namještenika u MUP-u KS kako bi ovo ministarstvo bilo osposobljeno i opremljeno da naredne godine pruži potpunu i brzu uslugu građanima Kantona prilikom izdavanja novih ličnih karata, saopćeno je iz Pres-službe KS-a

 

Fena/Informer.ba