BiH Udarno Vijesti

Vlada RS-a dala koncesiju ”Andrićgradu” na više od 30 dunuma zemlje i vodnog dobra

Vlada Republike Srpske donijela je rješenje o dodjeli koncesije na gradsko građevinsko i vodno zemljište koje bi se koristilo za izgradnju objekata i drugih sadržaja radi realizacije projekta izgradnje naselja “Andrićgrad” u Višegradu.

Lani su Vlada RS-a, firma Emira Kusturice “Lotika” i Općina Višegrad formirale zajedničko preduzeće “Andrićgrad”, a većinski kapital ima taj režiser.

Tako će Emir Kusturica imati koncesiju u ukupnoj površini od 30.913 m² za izgradnju objekata u okviru realizacije projekta izgradnje naselja “Andrićgrad” u općini Višegrad.

U rješenju, koje je objavljeno u „Službenom glasniku RS-a“ kabinet Aleksandra Džombića navodi da prihvata ponudu „Andrićgrada“ d.o.o Višegrad za dodjelu koncesije na više desetina kvadrata na javnom vodnom dobru rijeka Drina i Rzav, te jezera.

Koncesiju je Vlada RS-a dala i na katastarsku jednicu podvedenu pod “Nasip” dvorište površine 1.808 m², kuću i zgradu površine 121 metara kvadratnih, kao i “Sportski centar Ušće”, površine 22.267 m²…

Vlada RS-a je odlučila da je koncesionar dužan uplatiti u korist budžeta RS-a jednokratnu naknadu za koncesiono pravo u iznosu od 52.569 KM.

„Za korišćenje koncesije platiće naknadu koja iznosi 2,2 posto od godišnjeg brutoprihoda nastalog korišćenjem javnog dobra na račun budžeta RS-a“, navodi izvršna vlast RS-a.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a ovlašteno je da s koncesionarom zaključi ugovor o koncesiji, kojim će se bliže urediti koncesioni odnos.

Projekt izgradnje “Andrićgrada” realizira se po ideji režisera Emira Kusturice, a prema ranijim najavama koštat će oko 30 miliona maraka.

Izgradnja “Andrićgrada” u Višegradu počela je 28.juna prošle godine, a Vlada RS-a je nedugo zatim donijela odluku kojom korisnika sredstava za izgradnju prve faze izgradnje „Andrićgrada“ u Višegradu oslobađa primjene Zakona o javnim nabavkama BiH.

Istom odlukom, Vlada obavezala je i lokalne zajednice, javna preduzeća i neka ministarstva da daju novac za ovaj projekt.

„Vlada RS-a će putem resornih ministarstava, javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave, a u okviru svojih prava, preduzeti aktivnosti i dati doprinos na obezbjeđenje ukupnih sredstava u iznosu od 4.425.730 KM, prema programu za prvu fazu realizacije projekta ‘Andrićgrad’ u 2011.“, navedeno je u toj odluci.

 

Fena/Informer.ba