Politika Udarno Vijesti

Vlada RS donijela Uredbu na odluku Ustavnog suda BiH

Odlukom o privremenoj mjeri Ustavni sud BiH obustavio je primjenu Zakona o katastru RS, s tim da ova odluka odmah proizvodi pravno dejstvo do donošenja konačne odluke tog suda. Primjenom ove odluke do daljnjeg je suspendovan pravni život u oblasti zemljišne administracije RS.

To praktično znači da građani, pravni subjekti, domaći i strani investitori, do daljnjeg, ne mogu ostvarivati svoja prava i planove koji su vezani za zemljišnu administraciju. U širem smislu ova činjenica može da ugrozi realne ekonomske tokove i RS da uvede u ozbiljnu krizu. Vlada RS navodi da, radi otklanjanja svih posljedica i štetnih efekata koju bi proizvela odluka o privremenoj mjeri, predlaže donošenje uredbe temporalnog karaktera, odnosno na privremenoj osnovi i važit će za vrijeme trajanja odluke o privremenoj mjeri obustave primjene Zakona o katastru.

Pravni vakuum je nastao jer je bez čekanja na krajnji ishod zatražene ocjene ustavnosti ovog zakona Uprava za geodetske i imovinskopravne poslove u RS-u počela njegovu primjenu, preuzela gruntovnice u sudovima u tom bh. entitetu i time RS dovela u situaciju da su ugroženi svi oblici pravnog prometa u tom entitetu, jer više ne postoji Zakon o zemljišnim knjigama, a obustavljena je primjena Zakona o katastru.

Vlada RS smatra da privremenom uredbom može tehnički riješiti ovaj problem.

“Uredbom se uređuje način vođenja evidencija o nekretninama i pravima na nekretninama, a čije vođenje je u nadležnosti Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, propisane članom 33. Zakona o republičkoj upravi”, navodi se u Vladinom saopćenju nakon posebne sjednice i tvrdi da u skladu sa nadležnošću utvrđenom Zakona o republičkoj upravi, Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove “nastavlja vođenje evidencije o nekretninama i pravima na nekretninama”.

Pod evidencijama, u skladu sa ovom uredbom, podrazumijevaju se sljedeće evidencije: popisni katastar, katastar zemljišta uspostavljen na osnovu premjera u stereografskoj projekciji, katastar zemljišta uspostavljen na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji u skladu sa odredbama Zakona o održavanju premjera i katastra zemljišta, katastar nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom uspostavljen na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji u skladu sa odredbama Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti, zemljišna knjiga u skladu sa odredbama Zakona o zemljišnim knjigama, knjiga uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova u skladu sa odredbama Pravilnika o vođenju knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova, knjiga uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u skladu sa odredbama Pravilnika o uspostavljanju i vođenju knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža i katastar “u skladu” sa Zakonom o katastru RS.

Fena/Informer.ba