Region Udarno Vijesti

VMA: Tadić u odličnom zdravstvenom stanju

U redovnom godišnjem izvještaju VMA o zdravstvenom stanju predsjednika Republike Srbije Borisa Tadića navodi se da je u toku 2011. godine predsjednik bio u potpuno dobrom, stabilnom opštem stanju.

Pres služba predsjednika stavila je na uvid javnosti izvještaj konzilijuma ljekara Vojnomedicinske akademije koji je potpisao pukovnik prof. dr Dragan Dinčić, kardiolog.

U izvještaju se navodi da je 28. novembra ove godine u centralnim apartmanima sektora za liječenje VMA obavljen redovni, planirani sistematski pregled predsjednika Srbije Borisa Tadića.

Nakon obavljenih kompletnih laboratorijskih analiza koje su uključivale standardne analize, parametre upale, imunološke parametre kao i skrining tumorskih markera, urađena su i sljedeća, potrebna morfološka ispitivanja: EKG, spirometrija, EHO pregled srca, abdomena, mišićnih tetiva, dopler krvnih sudova kao i RTG srca i pluća.

Zatim je predsjednika Srbije pregledao tim ljekara iz sastava Vojnomedicinske akademije.

U zaključku, konzilijum ljekara navodi da, nakon operativnog liječenja parcijalne rupture Ahilove tetive na lijevoj nozi, decembra 2010. godine, kao i nakon kompletno sprovedenih mjera fizikalne terapije i rehabilitacije, lokalni nalaz na tetivi je u cjelini uredan i stabilan kao i da je Boris Tadić u potpunosti sposoban za rekreativne fizičke aktivnosti.

U toku 2011. godine, praktično je sve vrijeme bio bez značajnih subjektivnih tegoba, u potpuno dobrom, stabilnom opštem stanju kao i dobrom stanju po organskim sistemima.

Konzilijum u zaključku konstatuje i da je sve vrijeme predsjednik Srbije u potpuno zadovoljavajućoj fizičkoj kondiciji, sa antropometrijskim karakteristikama koje su u cjelini u granicama željenih vrijednosti.

Rezultati aktuelno urađenih laboratorijskih analiza, funkcionalnih testova i morfoloških ispitivanja su u cjelini u granicama normalnih vrijednosti i urednih nalaza, konstatovao je konzilijum ljekara VMA.

U izvještaju se navodi i da su objektivni klinički pregledi po organskim sistemima pokazali uredan nalaz.

Konzilijum ljekara, s obzirom na sve navedeno, savjetuje nastavak primjene dosadašnjih mjera programirane fizičke aktivnosti aerobnog tipa i higijensko dijetetskog režima i konstatuje da za sada nisu potrebna dodatna klinička ispitivanja kao ni specifična terapija.

Izvještaj konzilijuma ljekara VMA sačinjen je u decembru ove godine.

 

Agencije, Foto: Kurir.rs/Informer.ba