BiH Udarno Vijesti

Vodite računa gdje ostavljate lične podatke

Svaki građanin u BiH treba da vodi računa gdje ostavlja lične podatke i u kojem vidu zbog opasnosti od zloupotrebe, upozorio je Radovan Kešelj, stručni saradnik za inspekcijski nadzor u Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH.

Kešelj je danas u Sarajevu rekao da se građani, ukoliko smatraju da je izvršena nezakonita obrada ličnih podataka, mogu obratiti Agenciji i podnijeti prigovor.

On je ukazao na potrebu poštovanja principa obrade ličnih podataka koji proizilazi iz međunarodnih propisa i Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, podsjetivši da Agencija od 2009. godine provodi inspekcijske nadzore u svim policijskim agencijama u BiH.

Stanje, prema našim utiscima, formalno bi moglo biti zadovoljavajuće, ali Agencija ima negativan utisak kada je riječ o primjeni naloženih mjera, izvršenju onoga što je Agencija utvrdila kao nedostatak – zakonito vođenje evidencija, obrada ličnih podataka kod policijskih organa“, pojasnio je Kešelj.

On je istakao da je potrebno poštivati niz propisa i procedura, od međunarodnog karaktera, do domaćeg zakonodavstva, te izvršiti izmjene postojećeg zakona.

Prema njegovim riječima, Agencija je predlagala izmjene i na entitetskom i na nivou BiH da bi se u potpunosti ispoštovala primjena principa zaštite ličnih podataka koja proizilazi iz direktive koja se odnosi na obradu ličnih podataka.

Kazne za kontrolore koji obrađuju podatke iznose 100.000 maraka, rekao je Kešelj.

Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić istakao je da je na današnjem sastanku predstavljena Konvencija o policijskoj saradnji  zemalja jugoistočne Evrope sa posebnim naglaskom na odredbe u vezi sa zaštitom podataka, koju je BiH potpisala 2006. godine.

Krešić je naglasio da je Konvencija do sada stvorila najbolji i najnapredniji okvir za operativnu policijsku saradnju, te naglasio da veliki korak u njenoj primjeni predstavlja vježba za prekogranično nadziranje između BiH i Crne Gore, s obzirom da na učešće velikog broja agencija i službi.

Prema njegovim riječima, Zakon o zaštiti ličnih podataka ima pojedinih slabosti i određene transformacije u ovoj oblasti se moraju napraviti.

Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije i ekspert Sekretarijata konvencije Tomas Peper istakao je da Konvencija o policijskoj saradnji omogućava saradnju policijskih agencija, kao i da vrše bezbjednu razmjenu informacija i da se bore protiv kriminala svih vrsta.

 

Srna/Informer.ba