Izdvojeno Politika Vijesti

Vraća se ćirilica u lične karte

Vijeće ministara BiH usvojio je amandman kojim se predviđa da u ličnim kartama bude zastupljeno i latinično i ćirilićno pismo, o čemu će se uskoro izjasniti nadležne komisije Parlamentarne skupštine BiH u okviru razmatranja izmjena i dopuna Zakona o ličnoj karti.

Ovaj zakon duže vrijeme je u parlamentarnoj proceduri, a poslanici iz RS zahtijevali su korekcije jer zakonskim izmjenama nije bilo predviđeno da se koristi i ćirilično pismo, čime bi bila obezbijeđena ravnopravna zastupljenost jezika i pisama u BiH. Amandmanom Vijeća ministara BiH predviđeno je da lična karta sadrži i otisak prsta.

Vijeće ministara danas je usvojio i amandman na izmjene i dopune Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, koji će biti upućen Ustavno-pravnoj komisiji Predstavničkog doma bh. parlamenta u skladu s njihovim zahtjevom.

“Amandmanskom izmjenom precizira se, između ostalog, da se prilikom podnošenja zahtjeva za prebivalište mora dostaviti dokaz o vlasništvu/suvlasništvu ili posjedu nekretnine; ugovor o podstanarskom odnosu ili potvrda da se vodi spor o vlasništvu. Takođe, detaljnije se razrađuje institut boravišta definisan osnovnim tekstom ovog zakona“, navedeno je u saopštenju Vijeća ministara BiH u vezi sa Zakonom o prebivalištu i boravištu.

Dodaje se da je amandmanom omogućena i elektronska razmjena podataka među institucijama kako bi građane poštedjeli prikupljanja potrebne dokumentacije.

Prijedlozi amandmana na oba zakona usvojeni su većinom glasova u Vijeću ministara BiH, što potvrđuje da su i ovdje podijeljeni politički stavovi u vezi sa zakonima kao i u parlamentu.

Povodom usvajanja izmjena i dopuna ova dva zakona nedavno je bh. vlastima pisao i Peter Sorensen, specijalni predstavnik EU u BiH, tražeći da one što hitnije budu usvojene zbog obaveza BiH prema EU, ali i bezbjednosti ličnih dokumenata.

Vijeće ministara BiH je razmatrao nekoliko tačaka koje se odnose na evropske integracije i pristupanje IPA fondovima, te dosadašnjim rezultatima strukturalnog dijaloga o pravosuđu u kojem učestvuju vlasti u BiH i predstavnici EU.

Vijeće ministara imenovao je juče Huseina Nanića za direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Nanić je bio poslanik SDA u bivšem sazivu Predstavničkog doma bh. parlamenta.

Vijeće ministara utvrdio je juče godišnju kvotu za zapošljavanje stranaca u BiH, koja iznosi 2.093 radnih dozvola, od čega se 1.410 odnosi na produženje već postojećih, a 683 su nove radne dozvole.

 

Nezavisne/Informer.ba