Ekonomija Udarno Vijesti

Za narednu godinu planiran početak izgradnje 150 km autoputa

Zamjenik federalnog premijera, ministar prostornog uređenja Desnica Radivojević izjavio je danas u Sarajevu da je za narednu godinu planiran početak izgradnje oko 150 kilometara autoceste na koridoru 5-C.

U izjavi novinarima na javnoj raspravi organizranoj o temi “Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH – Autocesta na koridoru 5-C“, on je naveo da bi od tih 150 kilometara autoputa, izgradnju 45 kilometara finansirala Vlada FBiH, za što su osigurana sredstva, a ostalih više od 110 kilometara će biti ponuđeno stranim investitorima koji su zainteresirani.

Pregovori s tim investitorima su u toku, ali Radivojević nije bio u prilici da otkrije detalje tih razgovora.

Autocesta na koridoru 5-C je jedan od najvažnijih projekata u Federaciji BiH, ali i uopće za razvoj BiH.

Radivojević je naveo da je Federalno minitarstvo prostornog uređenja, kao nosilac pripremnih aktivnosti, uradilo je sve što je u njegovoj moći, zajedno s konzorcijem koji predvodi IPSA institut, da je projekt Prostornog plana područja posebnih obilježja doveden do nacrta.

Oba doma Parlamenta Federacije BiH su ga usvojila u formi nacrta i sada je rok od 30 dana za obavljanje javnih rasprava.

Radivojević je najavio da će Ministarstvo sublimirati sve sugestije s javnih rasprava i “sve što je zasnovano na zakonu i uzusima struke, bit će prihvaćeno”.

Ovdje nema nikakve politike i politizacije, poručio je.

Prije tri dana održana je javna rasprava u Mostaru, koju je Radivojević ocijenio veoma korisnom, a koja se odnosila na područje Mostara i varijante koje su predviđene za dodatna istraživanja oko Blagaja i Počitelja.

Inače, na drugim dijelovima trase autoputa nema nikakvih problema, kazao je.

Ovaj projekt trebalo bi usvojiti u decembru u formi prijedloga u oba doma Parlamenta FBiH, jer je cilj da se na proljeće otvore novi infrastrukturni radovi na koridoru 5-C.

Zato moramo imati prostorni plan potpuno definiran da bismo mogli dati dozvole za gradnju velikim investitorima iz inozemstva koji su zainteresirani da grade autoput, ali uvjet je da moramo imati potpuno raščišćenu situaciju o pitanju prostornog plana, naglasio je Radivojević.

Govoreći o svojim iskustvima kao bivši direktor Direkcije za autoceste FBiH i vršilac dužnosti direktora JP Autoceste Federacije BiH, aktualni federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Erdal Trhulj kazao je da je eksproprijacija sigurno jedan značajan segment u projektu izgradnje koridora 5-C.

U toku postupka eksproprijacije nailazi se na čitav niz problema, prvenstveno zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa. Jedan je problem što nisu uvijek usaglašeni imovinski odnosi i stanje u gruntu, izjavio je Trhulj novinarima.

Iskustva na području sarajevsko-zeničke kotline su takva da oko 85 posto vlasnika i korisnika zemljišta nije bilo upisano u gruntu, iako su imali ugovore o kupoprodaji, najvjerovatnije što zakonska regulativa od prije 20 i više godina nije obavezivala ljude na to.

Tek sada, u novom sistemu, kada se polaže veliki značaj na privatno vlasništvo, neophodno je da se izvrši upis u grunt. Koliko vidim, sada se vrši sređivanje gruntovnog stanja, kazao je Trhulj.

Osim toga, ukazao je i na problem bespravne izgradnje, koji je posebno izražen u Kantonu Sarajevo.

Nismo imali takvih problema u Zeničko-dobojskom kantonu. Bilo je samo nekoliko objekata koji su građeni 1980-ih godina i koji su po važećem zakonu već bili legalni, navodi Trhulj.

Međutim, istaknuo je da je u Kantonu Sarajevo problem nastao nakon završetka rata 1995. godine, kada je veliki broj izbjeglica naseljenih na području Kantona bespravno izgradio objekte, što sada predstavlja i veliki socijalni problem.

 

Fena/Informer.ba