Politika Udarno Vijesti

Za SDP nema ništa sporno u imenovanju Nikšićevog brata za direktora Autocesta FBiH

Nikada niti jedan pojedinac neće biti predložen od strane SDP-a za obnašanje bilo koje dužnosti zato što je nečiji srodnik ili prijatelj. Također, činjenica da je neko srodnik ili prijatelj nekome iz SDP-a ne može biti prepreka za njegovo predlaganje za obavljanje određene pozicije ukoliko posjeduje potrebne kvalifikacije i iskustvo za obavljanje tog posla.

To što je neko nekome srodnik ili prijatelj ne smije biti ni privilegija ni kazna. Ključni kriterij za ocjenjivanje bilo čijeg rada isključivo zakonitost, njegov rezultat, stručnost i profesionalno iskustvo.

U dosadašnjim imenovanjima ništa što je protivno zakonu, posebno Zakonu o sukobu interesa, nije učinjeno, niti će u budućem radu biti. Pozivamo sve da zajedno sa nama vrše kontrolu svih kadrova isključivo na temelju rezultata njihovog rada.

Osnovni princip za vrednovanje nečijeg uspjeha ili neuspjeha moraju biti njegovi rezultati, a ne činjenica da je nekom pojedincu iz bilo koje političke partije srodnik ili prijatelj.

Imenovanje i razrješavanje bilo koga isključivo će se vršiti shodno njihovim rezultatima rada, stoji u saopštenju SDP-a BiH.

 

Informer.ba