BiH Udarno Vijesti

Za zapošljavanje 1.500 pripravnika u RS-u 17 miliona KM

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milko Čolaković potpisaće  početkom aprila ugovore sa poslodavcima koji će zaposliti 1 500 pripravnika sa visokom i višom školskom spremom, a vrijednost projekta je 17 miliona KM.

Čolaković  je u intervjuu Srni objasnio  da se rade  pojedinačne odluke prema pravnim licima ili biznismenima kojima je odobreno zapošljavanje pripravnika, te da su  u fazi odabira pojedinačnih korisnika, nakon čega će biti potpisani ugovori  sa Zavodom za zapošljavanje – pojedinačno ili organizovano.

On ističe da je u Zvorniku,  sa poslodavcima kojima je odobreno zapošljvanje pripravnika, već potpisao ugovor i da su  oni počeli  njegovu realizaciju. Zavod za zapošljavanje redovno će vršiti kontrole na terenu da bi ustanovio da li se poštuje ugovor i ono što je predviđeno pravilnikom.

“Zapošljavanje pripravnika apsolutno je opravdano ulaganje u mlade, bez obzira šta drugi misle o tome”, rekao je Čolaković. On je precizirao da je  prilikom odabira poslodavaca  vođeno računa da to bude u skladu sa Strategijom  zapošljavanja, koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske –  da se prednost da privredi i proizvodnim djelatnostima, a onda slijede privredne uslužne djelatnosti, a tek onda  vanprivredne i druge uslužne djelatnosti.

Čolaković  ističe  da je ovim programom oko 60 odsto lica zaposleno u privrednim djelatnostima, te da postoji  inicijativa da se u Zvorniku,  koji je pogranično područje,  organizuje sajam zapošljavanja, koji će u toku godine biti organizovan i u ostalim gradovima Srpske.

U ovim aktivnostima treba da učestvuju i lokalne zajednice i poslodavci, da  iznesu svoje potrebe i da se dogovori  da li treba vršiti doobuku ili prekvalifikaciju radne snage koja se nudi na tržištu rada, kao i da li je potrebna obuka poslodavaca.

On je naglasio da bi narednih dana trabalo da ima sastanke sa predstavnicima Crne Gore  s ciljem da se i sezonskim radnicima obezbijede sva njihova prava.

“To se mora urediti, s obzirom na to da imamo neka loša iskustva u proteklom periodu. Ljudi na sezonskom radu nemaju  zdravstveno osiguranje, a nekada je upitno da li će  naplatiti svoja potraživanja i slično”,
istakao je on i dodao da se u ovaj posao  moraju uključiti svi zavodi.

Čolaković naglašava da je razgovarao sa predstavnicima Nacionalnog zavoda iz Beograda i sa Zavodom Crne Gore da se sačini jedan protokol koji bi sve to regulisao, da bi bili osigurani ljudi koji privremeno odlaze na rad.

Govoreći o stručnoj spremi lica koja traže posao, Čolaković je rekao da je problem  veliki priliv novoškolovanih menadžera raznih smjerova.

“Skoro 1 000 menadžera godišnje se odškoluje, tako da je to hiperprodukcija koja ne može da se `apsorbuje`“, rekao je on i dodao da su deficitarne struke sa Prirodnomatematičkog fakulteta, Geodetskog, te građevinski inženjeri, inženjeri elektrotehnike, uglavnom privredni smjerovi.

Čolaković je u intervjuu Srni zaključio  da će predstavnici Zavoda za zapošljavanje sa članovima upisnih komisija  odrediti deficitarna zanimanja, a ovo što je sada odškolovano – da se prekvalifikuje ili dokvalifikuje.

 

Srna/Informer.ba