BiH Izdvojeno Vijesti

Zajedno protiv torture u BiH: Počinju ulične akcije prikupljanja potpisa građana

U sklopu projekta “Zajedno protiv torture u BiH-Mreža” od 15. novembra do 27. decembra na području cijele BiH provodit će se ulične akcije prikupljanja potpisa građana u cilju podrške javnosti za donošenje zakona o pravima žrtava torture na državnom nivou.

Projekt “Zajedno protiv torture u BiH-Mreža” implementiraju U.G. Vive žene iz Tuzle u saradnji sa Savezom logoraša u BiH, Hrvatskom udrugom logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna, Savezom logoraša Tuzlanskog kantona i Udrugom zatočenih-Udruženjem logoraša Brčko distrikta.

Sedamnaest godina nakon završetka rata, država BiH još nije prepoznala žrtve torture kao kategoriju koja ima prava. Ne postoji zakon na državnom nivou koji bi štitio žrtve torture, niti sveobuhvatna strategija koja bi implementirala ta prava, saopćeno je iz Organizacije Vive žene.

Cilj projekta “Zajedno protiv torture u BiH-Mreža” jeste inicirati donošenje na državnom nivou Zakona o zaštiti žrtava torture, odnosno poboljšati pravni okvir po kome bi žrtve torture bez diskrimacije na bilo kojem području države mogli ostvarivati svoja prava. Već dva puta zakon o zaštiti žrtava torture nije prošao u Parlamentu BiH.

Procjenjuje se da u BiH trenutno ima oko 200.000 osoba koje su bile žrtve torture i koje još uvijek čekaju da država prizna njihova prava i omogući im dostojanstven život. Glavni problemi sa kojima se susreću žrtve torure u BiH su pristup pravdi i dobijanju statusa, te dostupnosti različitih oblika zaštite. Žrtve torture nemaju adekvatno riješenu zdravstenu zaštitu, redovna primanja, kao ni prava na povlastice po osnovu lišavanja slobode i pretrpljene torure.

Prema analizama oko 80 posto žrtava torture ne može ostvariti svoja prava jer u postojećim entitetskim zakonima postoje određene diskriminatorske odredbe koje su u suprotnosti s Evropskom konvencijom za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja koju je ratificirala i BiH.

Fena/Informer.ba