BiH Izdvojeno Vijesti

Završeno suđenje Ramizu Džaferoviću, presuda u petak

Završnim riječima strana u postupku (optužbe i odbrane) danas je u Kantonalnom sudu Sarajevo okončano suđenje Ramizu Džaferoviću (1959.), bivšem generalnom direktoru Federalne porezne uprave, optuženom za zloupotrebu položaja ili ovlasti iz 1997. i 1999. godine.

Kako je najavila predsjedavajuća Sudskog vijeća, sutkinja Adisa Zahiragić, presuda u ovom predmetu bit će izrečena 24. juna.

Izlaganju završnih riječi prethodilo je preciziranje optužnog akta, te ulaganje, a potom odustajanje odbrane od izvođenja dodatnih materijalnih dokaza.

Preciziranom optužnicom Kantonalnog tužilaštva Džaferović se tereti da je kao generalni direktor Federalne porezne uprave prekoračio vlastite ovlasti te omogućio protupravno stjecanje imovinske koristi Zavodu za platni promet od 3.023.132 KM, čime su oštećeni kantonalni budžeti – KS, ZDK, TK, USK i BPK (tačka 1. optužnice odnosi se na inkriminacije iz 1997. godine).

Na temelju tačke 2. precizirane optužnice, Džaferović je 20. decembra 1999. u svojstvu generalnog direktora Federalne porezne uprave naložio preduzeću “Energoinvest-Energopetrol” da, umjesto na račun budžeta FBiH, iznos od 1.648.816 KM (putarinu) uplati na račun budžeta Bosanskopodrinjskog kantona, čime su za isti iznos oštećeni federalni i budžeti kantona.

Zastupnik optužbe, kantonalni tužitelj Sead Kreštalica istaknuo je u završnoj riječi da u cijelosti ostaje pri navodima precizirane optužnice, navodeći da su se na temelju izvedenih dokaza stekla obilježja bića krivičnog djela za koje se optuženi tereti.

Naveo je, također, da je nesporno da je optuženi u inkriminirano vrijeme bio na spomenutoj dužnosti te da je donio određena akta u suprotnosti s tada važećim propisima.

Pozivajući se na sadržaj iskaza svjedoka i vještaka, te određene materijalne dokaze, Kreštalica je opisao obilježja krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlasti, precizirajući da se radi o djelu iz grupe krivičnih djela protiv službene ili odgovorne dužnosti te da takva djela mogu biti počinjena na način iskorištavanja ovlasti, ili nevršenjem određene dužnosti.

U tom kontekstu, tužitelj je predložio da se optuženi oglasi krivim i kazni u skladu sa zakonom, odnosno da se obaveže na naknadu štete.

Branitelj optuženog, advokat Ekrem Galijatović, međutim, smatra da je u ovom slučaju, usljed proteka vremena – deset godina od navodnog počinjenja krivičnih djela, nastupila apsolutna zastara krivičnog gonjenja.

Podsjetio je da je Ustavotvorna skupština FBiH donijela Zakon o unutrašnjem platnom prometu kojim su određeni organi za obavljanje tih poslova, te da je, prema odredbama tog zakona, Zavod za platni promet bio ovlašten za evidenciju, raspored i kontrolu naplate javnih prihoda.

Odbrana smatra da su sva pitanja iz tog domena rješavana u sklopu Federalnog ministarstva finansija, te da ne može biti elemenata krivičnog djela, s obzirom na to da kantoni predstavlaju administrativne jedinice FBiH, i da se sve eventualne manjkavosti u radu federalnih institucija korigiraju usvajanjem konsolidiranog godišnjeg bilansa.

Galijatović se, nadalje, pozvao na pravnu praksu Suda BiH i njegovog Apelacionog vijeća u rješavanju slučajeva u kojima je nastupila zastara te na relevantnu sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava i odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima, podsjećajući da samo nesumnjivo utvrđene činjenice mogu biti osnova za utvrđivanje krivnje.

U tom pogledu, ustvrdio je da Tužilaštvo nije uspjelo dokazati van svake razumne sumnje branjenikovu krivnju te predložio Sudu da se Džaferović oslobodi spomenutih optužbi.

Na upit predsjedavajuće Sudskog vijeća želi li što dodati nakon izlaganja njegovog branitelja, optuženi Džaferović nije želio ništa komentirati, uz opasku da je u potpunosti saglasan s onim što je u završnoj riječi istaknuo njegov advokat.

 

Fena/Informer.ba