Politika Udarno Vijesti

Zbrinjavanje stranačkog kadra: Povećan broj članova u skupštinama javnih preduzeća KS-a

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo usvojili su danas većinom glasova izmjenu Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo, kojom je predviđeno da se poveća broj članova u ovim skupštinama s tri na pet.

Izmjena je usvojena s minimalnih 18 glasova ZA, dok je deset zastupnika bilo protiv, a tri suzdržana.

Na samom početku rasprave o ovoj tački ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Abid Jusić, u čijoj nadležnosti su javna preduzeća, kazao je da će se tako povećati i efikasnost rada preduzeća te da će se konačno, nakon dvije godine, imenovati članovi u skupštinama, jer su do sada tu dužnost obavljali vršioci dužnosti.

Zastupnici Naše stranke i Stranke za BiH odmah su najavili da neće podržati ovu izmjenu, jer kako su obrazložili to će značiti da će se za 28 novih članova u 14 javnih preduzeća morati izdvajati od 250.000 do 500.000 KM.

Elmedin Konaković, zastupnik SDA,  kazao je da će ovaj novac biti investicija, koja će se vremenom vratiti u kanton jer će preduzeća bolje poslovati.

Premijer KS-a Fikret Musić je podsjetio da gotovo dvije godine ne postoji stalno upraviteljstvo nad preduzećima u vlasništvu KS-a, čija je vrijednost oko 10 miliona KM.

Zastupnici su danas usvojili i odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa 14 kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH.

Jusić je novinarima objasnio da je ova tačka dnevnog reda usko vezana za prvu tačku te da se odnosi na povećanje broja članova u skupštinama, naglašavajući da ne može reći tačnu cifru koliko će se novca izdvajati za veći broj članova u ovim preduzećima, ali da je ta cifra mnogo manja od onih koje su navodili zastupnici.

Sjednica je u toku, a zastupnici razmatraju programe rada 14 javnih ustanova iz oblasti kulture za 2011. godinu.

 

Fena/Informer.ba