BiH Udarno Vijesti

Zekerijah Smajić: Predstojeća godina je prelomna za BiH

Za BiH će 2012. biti prelomna godina u kojoj će se, ili konačno krenuti smjerom političko-ekonomske konsolidacije i stabilizacije, socijalne pravde i evroatlantskih integracija, ili će već na proljeće biti pritisnuta dramatičnim socijalnim pobunama, radničkim štrajkovima i omladinskim nezadovoljstvom, smatra analitičar i ekspert za pitanja evropskih integracija Zekerijah Smajić.

Prema njegovoj ocjeni, prva opcija BiH vodi ka društveno-ekonomskom prosperitetu, a druga ka zvaničnom početku njene razgradnje.

“Put kojim će se krenuti u ovoj godini isključivo će zavisiti od volje političkih lidera, dok će pozicija međunarodne zajednice biti sve minornija, jer će sve više imati ulogu konsultanta, a sve manje ulogu naredbodavca”, izjavio je Smajić Srni.

On kaže da bi idealan scenario za BiH bio kada bi politički lideri svih najvećih stranaka postigli saglasost od zakonu o državnoj pomoći, popisu stanovništva i provođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju “Sejdić-Finci”.

“Ako bi ovi uslovi EU bili ispunjeni do sredine aprila, kredibilna aplikacija za članstvo bi mogla biti podnesena do kraja juna. Ukoliko bi mišljenje Evropske komisije o aplikaciji BiH bilo pozitivno, Savjet ministara EU bi aplikaciju mogao prihvatiti do kraja novembra, a datum za početak pregovora bi se mogao očekivati najkasnije do ljeta 2013. i to neposredno prije formalnog priključivanja Hrvatske EU”,
tvrdiSmajić.

Uz ispunjavanje dodatnog uslova koji se odnosi na knjiženje perspektivne vojne imovine na Ministarstvo odbrane, BiH bi tokom 2014. mogla biti primljena u NATO, nakon čega bi teški pregovori između EU i BiH o najmanje 35 poglavlja evropskog pravnog nasljeđa, ocijenio je Smajić, trajali najmanje do ljeta 2018. godine.

“Nakon toga bi uslijedila procedura ratifikacije Pristupnog ugovora, a formalni prijem u EU bi se, po ovom scenariju, mogao očekivati do kraja 2020. godine”, zaključio je Smajić.

Srna/Informer.ba