BiH Udarno Vijesti

Željeznički saobraćaj u RS-u ne funkcioniše, a ministarstvo se bavi žičarama

Putnički željeznički saobraćaj u Republici Srpskoj obustavljen je više od mjesec i po dana, a resorno ministarstvo u Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske obrađuje materiju – žičara, projektovanih za prijevoz osoba.

U izmjenama i dopunama ovog zakona, koji će poslanici razmatrati 23. novembra, data je definicija žičara za prijevoz osoba, način i osnovni elementi njene izrade uz poštovanje određenih sigurnosnih zahtjeva te propisan pravni osnov za donošenje pravilnika o žičarama.

“Ove izmjene i dopune zakona iskorištene su za propisivanje mogućnosti da se vrši rekonstrukcija i modernizacija željezničke infrastrukture, s obzirom na obavezu osnovne tehničke i tehnološke usklađenosti ove grane saobraćaja s međunarodnim standardima”, navodi predlagač, Ministarstvo saobraćaja i veza RS-a.

Iako se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama RS-a ne nalazi u Programu rada Narodne skupštine za ovu godinu, prema Akcionom planu preuzimanja pravne tekovine Evropske unije za 201. godinu, predviđene su, kako se dodaje, izmjene i dopune ovog zakona radi preuzimanja direktive Evropskog parlamenta, koja se odnosi na materiju žičara projektovanih za prijevoz osoba.

Također, bilo je neophodno, navode, da se ovim zakonom obuhvate pruge uzanog kolosijeka, s obzirom na postojeću dionicu takve pruge na relaciji Višegrad–Dobrun i izgradnju još jedne takve turističke pruge.

U izmijenjenom zakonu ostala je obaveza Željeznica RS-a da osiguraju licencu i potvrdu o sigurnosti, ali je brisan rok u kojem to moraju da učine, a izvršena je i korekcija novčanih kazni s odredbama Zakona o prekršajima RS-a.

Novčane kazne kreću se do 50.000 konvertibilnih maraka ukoliko nije osigurana kontrola sigurnog odvijanja željezničkog saobraćaja, dok je zaprijećena kazna od 5.000 maraka ako se, primjera radi, ŽRS ne pridržava reda vožnje ili ako odgovorna osoba brzinu voza ne prilagodi propisanoj na pruzi.

Istu kaznu platit će i ako voz za prijevoz putnika, “za vrijeme vožnje kroz tunel, koja traje duže od tri minute ne osvijetli, ili ukoliko kola za prijevoz putnika ne zagrije, a spoljna temperatura je niža od plus 12 stepeni Celzijusa”. 

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 maraka, između ostalog, kaznit će se za prekršaj Železnice RS-a ili neka druga pravna osoba ako dozvoli da određene poslove obavlja željezničar “koji nije stručno sposoban za vršenje tih poslova ili nije obavio zdravstveni pregled”.

Fena/Informer.ba