Ekonomija Udarno Vijesti

Žiranti u RS-u za pola godine otplatili 1,6 miliona KM

Prema izvještajima banaka u Republici Srpskoj, za prvih šest mjeseci ove godine 1.454 žiranta otplatila su 1,6 miliona KM kredita glavnog dužnika.

Lani su 1.842 žiranta ukupno otplatila 3,05 miliona KM po 1.507 partija kredita fizičkih osoba.

U prvom polugodištu 2011. godine zaustavljen je rast nekvalitetnih krediti u bankarskom sektoru RS koji je bio tokom cijele 2009. i 2010. godine, ali nivo i učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima je i dalje značajan i zahtijeva dodatnu pažnju i oprez, upozorava Agencija za bankarstvo RS.

S ciljem ublažavanja negativnih efekata globalne finansijske i ekonomske krize, a vodeći računa o očuvanju stabilnosti bankarskog sektora, Agencija je produžila primjenu Odluke o privremenom reprogramu kreditnih obaveza fizičkih i pravnih lica i u 2011. godini.

Na osnovu te odluke, banke u RS su u prvom polugodištu 2011. godine, od ukupno primljenih 265 zahtjeva za reprogram kreditnih obaveza, odobrile 252 zahtjeva u ukupnom iznosu od 120,3 miliona KM.

U prvom polugodištu ove godine prigovore klijenata (ukupno 119) imale su sve banke u RS.

Najveći broj prigovora je po osnovu prigovora sudužnika/jemaca (45), ostalog iz oblasti kreditnog poslovanja (17), po osnovu promjene uslova kreditiranja (16), otvaranju i vođenju računa (12), dok se na sve ostale osnove (obračun kamate, naknade po kreditnim poslovima, kreditne i platne kartice i drugo) odnosi 29 prigovora.

Banke su pozitivno riješile 39 prigovora, negativno 60, a 20 prigovora je u procesu obrade ili izjašnjavanja.

 

Fena/Informer.ba