BiH Udarno Vijesti

Živanović: Društvo u BiH je danas duboko podijeljeno

Profesor na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci Miodrag Živanović istakao je danas da je društvo u BiH duboko podijeljeno i da nije profilisan bosanskohercegovački identitet.

“Naši identiteti postoje jedni pored drugih, a ne jedni sa drugim. U našim dušama je strah od onog ko je drugačiji i dok god taj strah ne izliječimo nećemo imati šanse da živimo zajedno“, izjavio je novinarima Živanović, koji je učestvovao na okruglom stolu “Identitet, multikulturalizam i strah od drugog”.

Navodeći da je mutikulturalizam riječ koja se “zbog prečeste upotrebe istrošila”, on kaže da u BiH dominiraju dvije osnovne teze – prva da postoji jedinstvena kultura, jedinstven kulturni identitet koji bi se mogao zvati bosanskohercegovački, a druga je da postoje odvojeni, srpski, bošnjački i hrvatski kulturni identiteti i da se oni međusobno ne dodiruju, nego da postoje u čistom obliku.

“Uvjeren sam da nijedna od ove dvije teze ne dotiče realnost. Još nije profilisan bosanskohercegovački identitet tako da je prerano ili nije još primjereno govoriti o tome ako gledamo stanje u našem društvu”, pojasanio je Živanović.

Profesor na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Želimir Vukašinović ističe da se postavlja pitanje da li je multikulturalizam susret kultura ili je to samo prikriveni oblik straha od drugog.

“Raspravljat ćemo i o pitanjima koja pripadaju traumi nekog našeg identiteta. Namjera nam je da afirmišemo razliku mišljenja i potrebu da pitanje identiteta sagledamo kao pitanje odnosa prema drugom i susreta kao oprosta. Drugi nam je neophodan da bi oprostili sami sebi“, naglasio je Vukašinović.

Profesor na istom fakultetu Zlatiborka Popov – Momčinović smatra da je bitno da se naučna zajednica aktivira, okupi krug ljudi i u tu priču uključi medije i širu javnost i da se “na neki način ukaže na te različite oblike diskurzivne netolerancije koja i dalje vlada u društvu u BiH”.

“U našem društvu postoje različiti oblici straha od drugog i to je na neki način cementirano Dejtonom. Strahovi se proizvode između tri naroda, jer svako ima neku svoju verziju istine i nema nikakvog dijaloga u kontekstu tih podjela koje postoje u društvu”, pojasnila je Zlatiborka Popov-Momčinović.

 

Srna/Informer.ba