BiH Vijesti

Zuko: Tebalo bi više poraditi na profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom

Predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo Fikret Zuko smatra da se u oblasti zapošljavanja osoba s invaliditetom postižu dobri rezultati, ali da bi trebalo više poraditi na njihovoj profesionalnoj rehabilitaciji.

Mišljenja je i da treba poraditi na predstavljanju zakona iz te oblasti poslodavcima da na neki način shvate svoju obavezu da budu socijalno odgovorne kompanije, a i da mogu imati neke beneficije koje im zakon omogućava.

“U kratkom vremenu primjene federalnog zakona primijetili smo određene slabosti i sad radimo na pripremi materijala iz kojeg bi trebalo da nastane dokument koji će biti u formi izmjena i dopuna zakona. Cilj je neke stvari precizirati i poboljšati, te olakšati rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u FBiH”, kazao je Feni Zuko.

On kaže da je u postojećem zakonu podrška pri zapošljavanju osoba s invaliditetom uglavnom linearna, neovisno od stepena invaliditeta, te da je to jedna od glavnih primjedbi.

“Mi koji vršimo konsultacije o određenim rješenjima pokušavamo naći rješenja koja će zadovoljiti sve osobe s invaliditetom, i po vrsti i po težini invaliditeta.

Naravno, pritom vodimo računa o ekonomskoj moći naše države, o tome da u BiH inače ima mnogo nezaposlenih osoba kao i o tome da kod nas još nije zaživjelo cjeloživotno obrazovanje niti je dovoljno razvijen sistem profesionalne rehabilitacije što otežava sudjelovanje osoba s invaliditetom na tržištu rada generalno”, kaže Zuko.

Nada se da će izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Federaciji BiH početkom naredne godine biti u parlamentarnoj proceduri, te da će do šestog mjeseca naredne godine biti i usvojene.

Zuko je precizirao da u oba bh. entiteta postoje zakoni koji reguliraju pitanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, te da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u FBiH počeo  je da radi prije oko godinu i po i postiže dobre rezultate.

Fena/Informer.ba