Region Udarno Vijesti

Zukorlić najavljuje proteste ako se nastavi diskriminacija

Svebošnjački sabor Sandžaka, koji je pod kontrolom glavnog muftije Muamera Zukorlića, donio je deklaraciju o diskriminaciji u Sandžaku u kojoj se navodi da će Bošnjaci biti pozvani na građansku neposlušnost i proteste ukoliko “vlast ne promijeni ponašanje”.
Ovom deklaracijom Sabor od međunarodnih institucija traži zaštitu i tvrdi da je “diskriminacija u Sandžaku prisutna u svim sferama života”.

Sabor je usvojio i deklaraciji o preimenovanju Sabora u Narodno vijeće Sandžaka koje, između ostalog, treba da pripremi sve neophodno za otvaranje kancelarije Sandžaka u Briselu, Vašintonu, Istanbulu i Sarajevu.

Vijeće je, kako se navodi, najviše predstavničko tijelo građana Sandžaka, koje će ravnopravno zastupati interese građana u zemlji i inostranstvu i biće popunjeno članovima iz reda Srba i Crnogoraca.

U deklaraciji se navodi da je djelovanje nadležnih ministarstava, školskih uprava i direktora škola protiv islamske vjeronauke “neprijateljski čin prema pripadnicima bošnjačkog naroda”.

Ovom deklaracijom se kritikuje i, kako se navodi, osporavanje postojanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća, koje je Bošnjačka kulturna zajednica, lista čiji je nosilac bio Zukorlić, formirala jula prošle godine, te “opstrukcija akreditacije Internacionalnog univerziteta čiji je Zurkorlić osnivač”.

Srna/Informer.ba