Bebe

Pametnije su nego što mislite!

Rezultati novog istraživanja pokazali su da su bebe već sa 12 meseci sposobne za logičko razmišljanje i analitičko procenjivanje situacije. To im omogućava da predvide kako će se neka situacija razvijati čak i ako im scenario nije poznat od ranije.
U prirodi nije retkost da jedinka reaguje na određeni način ako se nalazi u ponovljenoj situaciji, ali bebe koriste ono što obično nazivamo zdravim razumom kako bi predvidele budućnost i u situacijama u kojima se nalaze prvi put.
Naučnici su zaključili da se mogućnost takvog razmišljanja kod beba razvija prije prvog rođenada, mnogo ranije nego što se do sada vjerovalo.
Tokom nedavnog istraživanja bebama su pokazivane animacije u kojima su različito obojeni oblici “skakali” naokolo u ograđenom prostoru koji je na dnu imao rupu.
Naučnici bi zatim malo “zamutili” sliku, a tokom tog zamućenja jedan od predmete bi “pao” kroz rupu i pojavio se pred bebama. Psiholozi su utvrdili da su čak i veoma male bebe pokazivale iznenađenje kada bi u rupu upao predmet koji je bio najudaljeniji.
Naučnici su na osnovu reakcija malih ispitanika zaključili da i bebe koriste relativno komplikovane načine zaključivanja u vezi sa objektima koji su im pokazani. Bebe su istovremeno pratile njihov oblik, brzinu kretanja i položaj u prostoru, pa su na osnovu toga bile u stanju da zaključe koji bi predmet trebalo da padne u rupu iako prije toga nisu imale slična iskustva.