Vijesti iz medicine Zdravlje

I djeca boluju od migrena

Migrena kod djece je češća nego što se obično misli.

Prisutna je kod 5-10 posto djece školskog uzrasta, a kod roditelja nerijetko izaziva ogroman strah, često i nepotrebnu paniku. Roditelji moraju da nauče kako da pomognu djeci sa migrenom.

Djeca, međutim, ne znaju da na adekvatan način objasne svoje zdravstvene tegobe, što otežava prepoznavanje migrene. Stoga roditelji djece koja pate od migrenoznih napada moraju biti dodatno edukovani, a ključno je i izbjegavanje nepotrebnog straha i panike!

Problem je, naime, što napad migrene kod djece, posebno predškolskog uzrasta, često izgleda veoma dramatično: djeca plaču, žale se na veoma jaku glavobolju, blijeda su, imaju mučninu, povraćaju, žale se na jake bolove u trbuhu, imaju vrtoglavicu… Sve ovo, prirodno, kod roditelja izaziva ogroman strah, a ponekad i paniku. Panika dodano pogoršava stanje (roditelji pomišljaju na mnogo ozbiljnija oboljenja), te sputava roditelje da pomognu djetetu.

Kako prepoznati migrenu kod djece?

Za početak, slušajte svoje djete, jer ga vi najbolje poznajete. Na osnovu svojih iskustava u radu sa oboljelom djecom, mogu da kažem ona svoje migrenozne tegobe često opisuju na naizgled neobičan način, banalno, a u stvari najbolje što znaju.

Često su to rečenice tipa: „Nešto mi lupa u glavi; kuca mi srce u glavi; bubnji mi glava, lupka mi u glavi“, a tu je nagon za povraćanjem. Ponekad migrenoznoj glavobolji prethode simptomi kao što su smetnje sa vidom ili „trnjenje“ (utrnulost) u rukama i nogama, koji se označavaju kao aura – predznak migrene.

Migrenu kod djece najčešće čini jaka, pulzirajuća glavobolja oko očiju, u čelu ili slijepoočnicama, praćena mučninom i povraćanjem. U vrijeme migrenoznog napada, djeci smetaju jaka svetlost i buka (fotofobija i fonofobija), a prija im boravak u zamračenoj i tihoj prostoriji. Djeca su tokom napada migrene blijeda, izmučena i, prosto rečeno, djeluju bolesno. Napad migrene kod djece traje od 1 do 48 sati.

Uz to, pojedini oblici migrene sa aurom (predznakom) su češći kod djece, nego kod odraslih, pa na njih treba obratiti posebnu pažnju. To su: aura bez glavobolje (pojavljuju se samo pomenuti predznaci), hemiplegična migrena (aura se ispoljava prolazanom oduzetošću jedne strane tijela) i bazilirana migrena.

Ova poslijednja je zastupljenija kod djevojčica, a praćena je aurom koju čine vrtoglavica, zujanje uhu, duple slike (dupli vid), slabost sluha, nesigurnost pri hodu, gubitak svijesti…

Važno je znati i da nema specifičnih testova za prepoznavanje migrene. Ljekar dijagnozu postavlja na osnovu detaljnog razgovora sa djecom i roditeljima.

Specifični oblici migrene

Neki retki oblici migrene bez glavobolje javljaju se isključivo u ranom dječjem dobu. Ciklično povraćanje se ispoljava u vidu napada izražene mučnine i povraćanja, koji traju od jednog sata do pet dana.

Između napada nema nikakvih tegoba. Abdominalna migrena podrazumjeva napade bolova u trbuhu, trajanja 1 do 72 sata, praćene mučninom, povraćanjem i blijedilom.

Paroksizimalni vertigo čine napadi vrtoglavice trajanja od nekoliko minuta do nekoliko sati, koji nastaju naglo, iz „punog zdravlja“, bez prethodnog upozorenja. Između napada nema tegoba, a rezultati svih pregleda su normalni.

Navedeni oblici migrene zahtjevaju detaljno ispitivanje od strane ljekara odgovarajućih specijalnosti, a u cilju isključenja eventualnih ozbiljnijih oboljenja kao mogućih uzroka navedenih simptoma.

Kako , kada i zašto nastaje migrena?

Prosječna dob u kojoj nastaje dječja migrena je šest godina. Rijetko se javlja u dobi ispod dvije godine. Do puberteta, podjednako oboljevaju i djevojčice i dječaci, a kasnije je češća kod djevojčica.

Nakon adolescencije, migrena u većem broju slučajeva prestaje ili se proređuje. Ipak, oko 50 posto ove djece i kasnije u životu imaju migrenu.

Uzrok migrene uopšte, pa tako i migrene kod djece, nije potpuno poznat. Kod djece koja boluju od migrene, napad migrenozne glavobolje se može izazvati djelovanjem pojedinih faktora, takozvanih migrenoznih okidača.

Najčešći migrenozni okidači su pojedine vrste hrane: čokolada, sir, lješnici, školjke, kineska (specifično začinjena) hrana, šećer, kofein… Migrenozni napad se može izazvati i prjeteranim fizičkim naprezenjem, preskakanjem obroka, nedovoljnim ili pretaranim spavanjem, pojedinim mirisima (parfemi), naglim vremenskim promjenema…

Postoji i odgovarajuća naslijedna sklonost za migrenu. Zapravo, u 70% slučajeva postoji više oboljelih u jednoj porodici.

Kako pomoći djetetu sa migrenom?

Roditelji, primjenom odgovarajućih mjera, mogu značajno pomoći djeci sa migrenom. U cilju proređivanja napada i olakšanja tegoba, potrebno je da djeca:

  1. redovno jedu, bez preskakanja obroka
  2. redovno spavaju (imaju odgovarajući ritam u trajanju noćnog i, eventualno, dnevnog sna)
  3. upražnjavaju redovne fizičke aktivnosti (igra, sportske aktivnosti), najbolje na otvorenom
  4. uz pomoć roditelja otkriju i izbjegavaju hranu koja može izazvati napad migrene
  5. uz pomoć roditelja otkriju i izbegavaju situacije koje izazivaju migrenozni napad, kao što su prekomerno fizičko naprezanje, stresne situacije i slično.

Ako se i pored navedenih preventivnih mjera javi napad migrenozne glavobolje, djetetu treba dati, uz prethodni dogovor sa ljekarom, lek za prekid glavobolje. Ukoliko su napadi česti, potrebno je obratiti se specijalisti koji se posebno bavi ovom problematikom, a u cilju određivanja redovne, preventivne terapije za kontrolu migrenoznih napada.

 

B92/Informer.ba