Vijesti iz medicine Zdravlje

Koje su metode povećanja usana?

Većina nas ima ličnu percepciju idealne veličine i oblika usana. Pacijent i hirurg moraju biti sigurni prije hirurškoga zahvata koja veličina i oblik su najprikladniji. Također, eventualna prijeoperativna asimetrija mora biti dijagnosticirana i izanalizirana.

Interesantno je koliko danas mladi pod utjecajem printanih medija žele povećati usne. Impresivan je spisak materijala koji mogu služiti u tu svrhu. Uglavnom se dijele na autologne (vlastito tkivo) materijale te biološke i sintetičke. Idealan filer nije pronađen i istraživanja širom svijeta se nastavljaju.

Autologni fileri (dermis, fascija, masno tkivo) predstavljaju vlastito tkivo koje se uzima s mjesta gdje ga ima viška i postavlja se na mjesto gdje je u deficitu. Uz pravilno rukovanje postižu vrlo dobre i trajne rezultate.

Nove tehnike

Dermalni graftovi postavljaju se na dobro prokrvljeno mjesto i 80 posto volumena će ostati permanentno. Uvođenjem novijih tehnika uzimanja ovoga grafta, dobiva na popularnosti posljednjih godina, prvenstveno jer se radi o vlastitom tkivu koje ne može izazvati alergijske reakcije. Osnovna prednost ove metode je u trajnom rezultatu tkiva koje “preživi” transplantaciju.

Biološki fileri dobiveni od ljudi, životinja ili bakterija kao što su restylane i zyderm pojavili su se na tržištu 1981. godine i jedinstven su produkt. Sintetički, najčešće silikonski, fileri su permanentni i mogu prozrokovati granulomatozne promjene.

Dobri rezultati

Restylane predstavlja dobro rješenje za one kojima se ne može dovoljno objasniti kakav će biti postoperativni rezultat. Slična je situacija sa hijaluronskom kiselinom, čiji je efekt do šest mjeseci.

U Evropi, aquamid je često upotrebljavani filer za augmentaciju usana, efekti su vidljivi do pet godina. Najčešći fileri koje koristimo su vlastito masno tkivo, hijaluronska kiselina i aquamid. Česta indikacija za aquamid je i uljepšavanje ožiljaka i rješavanje mnogih drugih deformiteta mekih tkiva.

Uglavnom je riječ o zahvatima u lokalnoj anesteziji, a kod preosjetljivih pacijenata i u tzv. light anesteziji s mogućnošću napuštanja klinike sat nakon “buđenja”. Otok nestaje nakon 3-4 dana, a bolova nema.

Važno

Zainteresirani za eventualni operativni zahvat na prvom informativnom razgovoru u ordinaciji estetskog hirurga mogu dobiti odgovore na sva pitanja i detaljne informacije o proceduri.

 

Avaz/Informer.ba