Bebe Zdravlje

Povijanje dojenčeta

Odabir pravilne odjeće za novorođenče i dojenče posebno je važan jer ona čuva tjelesnu toplinu djeteta i održava čistoću kože.
To se posebno odnosi na pelene i njihovo pravilno korištenje. Za koju će se vrstu pelena majka odlučiti, zavisi isključivo o njoj i financijskim mogućnostima porodice. Mogu se koristiti samo klasične, tetra – pelene ili u kombinaciji s pelenama za jednokratnu uporabu.
Nakon rođenja koriste se tri klasične pelene ili jednu klasičnu može zamijeniti jednokratna.
Dijete se previja uvijek prije hranjenja, kako bi se izbjeglo vraćanje hrane ili buđenje djeteta nakon obroka.
Prije povijanja kožu treba oprati toplom vodom, trljačicom i blagim sapunom. Posebnu pažnju treba obratiti području oko čmara, spolovilu i naborima kože. Nakon pranja treba ih nježno osušiti mekim peškirom i zaštititi nekom od dječjih masti. Na tako njegovanu kožu stavlja se jednokratna pelena, zatim tetra – pelena složena na četiri i presavinuta na dvije trećine te treća pelena, tzv. čiripa, koja služi za učvršćivanje. Gornji rub čiripa treba sezati do prsnih bradavica, a donji iznad koljena. Tako se postiže efekt širokog povijanja i učvršćuje kičmu. I pored uporabe jednokratnih pelena, dijete treba povijati prije svakoga obroka jer može doći do nastanka dugotrajnih upalnih promjena na koži djeteta, često izazvanih gljivicama.
Dijete se povija s tri pelene do prvog ultrazvučnog pregleda kod ortopeda. Od njega će majka dobiti upute o daljem povijanju.