Izdvojeno Politika Vijesti

BiH bi mogla izgubiti 96 milona eura pomoći EU

BiH rizikuje da izgubi 96 miliona eura pomoći na štetu njenih građana jer vlasti u BiH još nisu postigle dogovor o IPA programu za 2011. godinu, upozorio je u ime EU vršilac dužnosti šefa Delegacije Unije u BiH Renzo Daviddi.

Iz Delegacije EU u BiH saopšteno je da je Proces programiranja aktivnosti koje bi bile realizovane iz datih EU fondova trebalo da bude okončan do 1. jula, ali da uključeni akteri iz BiH do sada nisu postigli sporazum kada je riječ o projektima koji bi se finansirali iz ovih EU fondova.

“Izuzetno smo zabrinuti da bi usljed stalnih političkih prepiranja građani ove zemlje mogli biti ti koji će biti kažnjeni. Zamoljen sam da još tokom avgusta pomognem u pronalaženju kompromisnog rješenja i nadam se da će politički lideri biti u mogućnosti da svojim građanima na ovom konkretnom primjeru pokažu da su evropske integracije i dalje prioritet za BiH”, istakao je Daviddi.

Predviđenim projektima, između ostalog, bile bi osnažene službe pravosuđa i javne uprave, pomognut razvoj srednjih i malih preduzeća, finansirana izgradnja puteva (koridor Vc), održavanje voda i upravljanje otpadnim materijalom, te pružena pomoć obrazovanju, socijalnoj inkluziji i zapošljavanju građana BiH, ističe se u saopštenju.

Iz Delegacije EU navode i da je generalni direktor za proširenje pri Evropskoj komisiji Stefano Sanino takođe izrazio zabrinutost u pismu upućenom vlastima BiH.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) namijenjen je ciljanom pružanju pomoći zemljama koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU, u periodu od 2007. do 2013. godine.

BiH je od 2007. godine do sada dodijeljeno 295 miliona eura pomoći.

U periodu od 2007. do 2013. godine, BiH ima pravo na pomoć od EU u vrijednosti više od 660 miliona eura.