BiH Izdvojeno Vijesti

U BiH nedostaje muškaraca

BiH se nalazi u grupi zemalja u kojima je zabilježen manji broj muškaraca u odnosu na broj žena, pa tako na 100 žena u našoj zemlji dolazi 97 muškaraca, objavio je u svom istraživanju sajt chartsbin.com.

Pored naše zemlje, u ovoj grupi našle su se i bivše jugoslovenske republike, zatim Rumunija, Mađarska, Rusija i Kazahstan.

Od zemalja u okruženju u gorem položaju od BiH su Srbija sa odnosom 0,95:1, zatim Hrvatska sa odnosom 0,93:1 i Mađarska sa 0,91:1.

Stevo Pašalić, demograf, naveo je da se u svijetu inače rađa više muškaraca nego žena, pa tako na 100 žena dođe oko 107 muškaraca.

“Taj odnos se kasnije izbalansira i izjednači, jer žene svugdje u svijetu pa tako i kod nas žive duže nego muškarci zbog toga što su muškarci izloženi većim stradanjima, na primjer ratovima ili težim poslovima tokom životnog vijeka“, kazao je Pašalić.

On je naveo da se odnos broja muškaraca i žena u svijetu uglavnom izbalansira, ali je opet u većem broju država u korist žena za nekoliko brojeva, prenose Nezavisne novine.

“Ima, naravno, slučajeva u nekim zemljama gdje je izražena prevlast muškog ili ženskog svijeta, ali to nije neko pravilo“, kazao je Pašalić.

Prema njegovim riječima, uzrok ovakve situacije u BiH je taj što je smanjen natalitet i što se rađa manje ženske djece, čime se ne stvara prirodna reprodukcija.

Lejla Hodović, portparol Gender centra u Vladi FBiH, kazala je da iako žene u BiH čine 52 odsto, ipak i dalje spadaju u marginalizovane grupe kada je riječ o svim javnim procesima, počevši od politike, medijske zastupljenosti, preko edukacije, kulture i sporta.

“Uprkos činjenici da je Bosna i Hercegovina potpisnica brojnih međunarodnih konvencija, protokola i ugovora koji zahtijevaju stvarnu primjenu zabrane diskriminacije po osnovu spola, vidljivo je da su žene na margini društva, i da su, kao demografska većina, postale manjina u sopstvenom društvu. Žene čine manjinu na mjestima odlučivanja kako u kompanijama tako i u politici“, istakla je Hodovićeva.

Ona je precizirala da su rezultati izbora najbolji pokazatelj stvarne političke moći žena, ali i uticaja.

“Javnost, a naročito poslovne subjekte, moramo podsjeti na loš položaj žena u bh. društvu, te zajedno sa medijima inicirati akcije koja će bar simbolično pokrenuti promjenu svijesti i stanja”, naglasila je Hodovićeva.

Odnosi muškarci – žene po zemljama

Kina 106:100

Australija 100 :100

BiH 97 :100

SAD 97:100

Njemačka 97:100

Japan 95:100

Rusija 85:100

Informer.ba