BiH Ekonomija Izdvojeno Udarno Vijesti

BIH ostaje bez imovine u Hrvatskoj

BiH se može pozdraviti sa svojom imovinom u Hrvatskoj nakon 1. jula naredne godine, kada će susjedna država ući u Evropsku uniju, rekao je za današnje “Oslobođenje” Duljko Hasić, makroekonomski analitičar Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH).

Pojasnio je da je potpisivanje aneksa G Sporazuma o sukcesiji u maju 2002. godine i potvrđivanje od svih republika bivše SFRJ možda bilo opravdanje za bh. vlasti da ne čine ništa po pitanju zaštite imovine.

Naime, Aneks G Sporazuma o sukcesiji, koji je potpisan u Beču pod pokroviteljstvom UN-a daje puni legitimitet i pravo svim državama bivše SFRJ čija se imovina nalazi na teritoriji bivše države da uđe u proceduru povrata i da svoju imovinu stave u funkciju.

Od tada do danas prošlo je deset godina i pitanje je da li taj međunarodni ugovor istekao i da li se može ulaziti u takve procedure“, kaže Hasić.

Dodaje da je sva imovina Srbije i Hrvatske, koja se nalazila na teritoriji BiH vraćena, smatrajući da su u tome uspjeli uz svesrdnu pomoć bh. institucija, a “mi se ni u jednom momentu nismo držali principa reciprociteta“.

U nedavnom formiranju Direkcije za pasivni podbilans FBiH ne vidi posebni pomak, jer tvrdi da smo sve to mogli uraditi putem Agencije za privatizaciju FBiH.

Prema drugim državama, kaže, time nećemo imati veća prava od onih kojih već imamo.

Imali smo zakonodavni okvir i osnovu da uđemo u proceduru povrata, ali to nismo uradili. U drugi plan, ne treba stavljati ni činjenicu da susjedne države na razne načine nisu dozoljavale povrat naše imovine“, navodi Hasić.

Istakao je da imamo 1,7 miliona kvadrata poslovnih prostora raznih namjena, imovinu vrijednu milijarde KM, a vapimo za sredstvima MMF-a i ulazimo u kreditno ropstvo.

VTKBiH vlasti je upozorila da se poštuje princip reciprociteta, “ali su nam vraćanjem imovine susjednim zemaljama izbjegli zadnji aduti.

Oslobođenje/Informer.ba