BiH Vijesti

BiH po broju pušača u vrhu zemalja regije

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) svake godine obilježava 31. maj – Svjetski dan bez pušenja, a ove godine je kao glavna tema izabrana Konvencija o kontroli duhana SZO, jedan od najznačajnijih međunarodnih sporazuma koji se bavi tom značajnom zdravstvenom problematikom.

U saopćenju Zavoda za javno zdravstvo FBiH navodi se da je Okvirna konvencija SZO o kontroli duhana glavni svjetski instrument za kontrolu duhana. Sporazum koji se bazira na dokazima, reafirmira pravo svih ljudi na najviši standard zdravlja i daje nove zakonske dimenzije za suradnju u kontroli duhana.

Predsjedništvo BiH donijelo je 2009. godine odluku o ratifikaciji Okvirne konvencije SZO, no potrebno je mnogo više uraditi na vlastitoj legislativi koja ti bila usklađena sa svim njenim odredbama.

Konvencija je svijetu potrebnija danas, možda i više nego što je to bilo 1996. kad je Svjetska zdravstvena skupština usvojila rezoluciju kojom je zatražena okvirna konvencija o kontroli duhana.

“Pušenje je vodeći preventabilni uzrok smrti. Ove godine, više od pet miliona ljudi umrijet će od duhanom izazvanog srčanog napada, moždanog udara, karcinoma, bolesti pluća ili drugih bolesti. Ta brojka ne uključuje više od 600.000 ljudi, od kojih jednu četvrtinu čine djeca, koji će umrijeti od izloženosti pasivnom pušenju. Godišnji broj smrti od globalne epidemije pušenja mogao bi se do 2030. godine popeti na osam miliona”, navodi se.

Prema istraživanjima koja su provedena kod nas, svaki stanovnik BiH godišnje u prosjeku popuši više od dvije hiljade cigareta, a svakog dana i na taj način u dim ode gotovo milioun i pol eura, što BiH stavlja u sam vrh zemalja s najviše pušaća u regiji. Zdravstvene posljedice takvog stanja su izuzetno teške, sa visokim stepenom smrtnosti zbog bolesti izazvanih konzumacijom duhana.

Okvirna konvencija, kao i drugi sporazumi, svoje zakonske obaveze prenosi na potpisnike odnosno zemlje (i EU) koje su zvanično pristale na to.

Među obvezama su zaštita politike javnog zdravlja od komercijalnih i drugih neotuđivih prava duhanske industrije, usvajanje mjera za oporezivanje i cijene da bi se smanjila potražnja za duhanom, zaštita ljudi od izloženosti duhanskom dimu, te propisima regulirati sadržaj duhanskih proizvoda.

Među obavezama je i zabrana reklamiranja, promocije i sponzorstva duhanske industrije, te pomoć ljudima koji žele da prekinu ovisnost o duhanu, te uvesti kontrolu nezakonitog prometa i prodaje duhanskih proizvoda, zabraniti prodaju maloljetnim osobama i ekonomski pomagati prihvatljive alternative za uzgajanje duhana.

 

Fena/Informer.ba