Izdvojeno Politika Udarno Vijesti

Čavić: Nije stvoren ambijent u kojem je moguće očekivati napredak

Vladajuće političke elite u Bosni i Hercegovini, koje su dobile povjerenje građana, nisu stvorile ambijent u kojem je moguće očekivati da će biti pomaka naprijed, više je za očekivati da će biti stagnacije ili čak i nazatka što je loše za sve građane u BiH, kazao je u nedjelju Dragan Čavić, predsjednik Demokratske partije, gostujući kao uvodničar na prvoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 u Sarajevu, nakon ljetne pauze.

Govoreći o temi “BiH na putu evropskih integracija – problemi, rješenja, perspektive”, Čavić je naglasio da je u BiH često prisutna politika isključivosti u kojoj se kaže ili BiH ili entiteti, a ne postoji politika i BiH i entiteti.

”Kada se prihvati realnost da je BiH posljedica direktnog konflikta i rezultat dogovora u teškom konfliktu, onda se može računati da se s polaskom takvih realnih osnova mogu iznaći realna rješenja”, mišljenja je Čavić.

Dodao je da bi se BiH trebala okrenuti pitanjima približavanja EU, ali da se ona i dalje bavi etničko-političkim pitanjima koja u pravilu proizvode konflikt, a iz konflikta je nemoguće proizvesti bilo kakvu perspektivnu situaciju.

”Zbog toga BiH ima dugogodišnju stagnaciju i sve su teži uvjeti za postizanje bilo kakvog dogovora iako smo u četvrtoj godini od kako je potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a da nema nikakvog pomaka ka dobijanju status kandidata”, pojašnjava Čavić.

Također je podcrtao da ključni problem nastaje kada se razgovara o interakciji između Daytonskog mirovnog sporazuma i euro-integracija, jer se ta dva pitanja konstantno sukobljavaju i prepliću.

”Upravo ta pitanja predstavljaju osnovu za tešku političku konfrontaciju i zastoje unutar BiH i ponekad dizanje tenzija, koje poprilično destabiliziraju, ne samo političke odnose u BiH, nego i međuljudske odnose”, naglašava Čavić.

Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Kruga 99 Sulejman Redžić, kazao je da se BiH danas nalazi u veoma složenim društveno-političkim odnosima, te da nikada nije bila u složenijoj političkoj krizi u postdaytonskom periodu.

Zbog toga je Krug 99 pozvao sve propatriotski orijentirane političke i društvene snage da se uključe u proces rješavanje izuzetno složenih političkih odnosa i političke krize, koja izravno korespondira sa erozijom države BiH u svim njenim segmentima.

”Postojeća politička elita nije u stanju dati adekvatnu formulu u rješavanju političkih odnosa, a Krug 99 smatra da je politička alternativa ta koja može BiH izvući iz ove krize i približiti je prostoru Evropske unije’
‘, dodao je Redžić.

U svom obraćanju okupljenim novinarima, podcrtao je da BiH kao država ima šansa, ali jedino u okvirima Evropske unije.

 

Fena/Informer.ba