BiH Vijesti

Dalila Delalić sporazumno priznala krivicu za napad na službeno lice

Optužena Dalila Delalić, rođena 1986. u Sarajevu, sporazumno je priznala krivicu za krivično djelo napada na ovlašteno službeno lice u vršenju poslova sigurnosti, otkrivanju ili lišenju slobode počinilaca krivičnih djela iz Krivičnog zakona BiH.

Krivično djelo na koje se odnosi optužnica počinjeno je 20. maja 2022. u 13.40 sati, ispred zgrade u kojoj su smještene institucije Bosne i Hercegovine, kada je optužena odbila poslušati naredbe policijskih službenika koji su osiguravali institucije BiH, a koji su zatražili da se optužena udalji sa lokacije, zbog neprimjerenog ponašanja, zatim odbila pokazati lične dokumente, te verbalno i fizički nasrnula na policijskog službenika DKPT BiH, nakon čega je savladana i vezana sredstvima prinude i lišena slobode.

Optužena je u potpunosti priznala odgovornost za počinjeno krivično djelo.

U skladu sa sporazumnim priznanjem, za optuženu je predložena kazna u trajanju od jedne godine i šest mjeseci zatvora, koja neće biti izvršena ukoliko optužena u naredne dvije godine na počini novo krivično djelo.

Sporazumnim priznanjem optužena se odriče prava na suđenje i prava na žalbu na presudu koju joj na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH, a predmet se završava bez suđenja i glavnog pretresa.

Sporazum o priznanju krivice proslijeđen je Sudu BiH, koji je sporazum prihvatio, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

 

Fena/Informer.ba