BiH Ekonomija Udarno Vijesti

Dijaspora jedan od najvećih razvojnih resursa za BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, vlada Švicarske i UNDP realiziralo je projekt o migraciji i razvoju, koji je za cilj imao uspostaviti povoljnije okruženje za dijasporu koja želi doprinijeti razvoju BiH.

U okviru završne konferencije tog projekta zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović za Fenu je precizirao da je projekt pokrenut jer su u ministarstvo prepoznali dijasporu kao jedan od najvećih razvojnih resursa za BiH i njihov interes da doprinesu razvoju države naročito lokalne zajednice, odnosno mjesta porijekla. Stoga taj projekt planiraju i nastaviti.

– Bilo je važno iznaći način i modus da privučemo te ljude, ne samo u finansijskom aspektu nego i u kulturnom, intelektualnom ali i na neki način pokušati zaustaviti odlazak ljudi iz BiH. Znamo da je aktualan odlazak posebno obrazovanih ljudi, a zabrinjavajuće je što oko 28 posto ljudi odlazi iz BiH od čega 11 posto doktora – kazao je.

Podsjetio je na značajne novčane iznose koji su od dijaspore na razne načine došli u BiH te ukazao na potrebu njihovog udruživanja i komunikacije na pravi način radi efikasnijeg djelovanja.

– Dijaspora traži razgovor s ljudima iz BiH, a lokalna zajednica je prava adresa za to. Namjera je da educiramo ljude u lokalnoj zajednici da oni razgovaraju s dijasporom i da su tu za njihove potrebe i prezentiranje naših potencijala – kazao je.

Kao konkretne rezultate projekta naglašava da u nekoliko bh. općina već postoje ljudi koji rade isključivo s dijasporom. Suradnja s dijasporom višestruko se vraća, neki od njih su se vratili u domovinu, a neki ulažu i otvaraju sestrinske firme u BiH.

– Putem ovog projekta otvoreno je 70 do 80 radnih mjesta, deset radnih mjesta je zadržano. U Švicarskoj je osnovana zajednička nevladina organizacija koja okuplja bh. dijasporu, to su mladi ljudi koji su tamo završili fakultete i žele pomoći BiH – kazao je.

Precizirao je da ima još mnogo pozitivnih primjera, ali i da se značaj dijaspore mora više isticati u javnosti. Važnim je označio u BiH uspostaviti sistem da bi dijasporu privukli, definirao to kao osnovni zadatak kako državnih tako i nosilaca vlasti nižih nivoa ističući pritom lokalnu zajednicu koja najbolje poznaje potencijale i potrebe ljudi s njihovog područja koji žive u inozemstvu.

Na konferenciji su promovirani i primjeri dobre prakse i primjeri iz BiH koji se odnose na angažman iseljeništva i njihov doprinos razvoju države.

 

Fena/Informer.ba