Politika Udarno Vijesti

Dom naroda PSBiH odlučuje: Hoće li biti usvojene izmjene Krivičnog zakona?

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra zahtjev Vijeća ministara BiH da se Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH razmatra po hitnom postupku

Predloženi zakon prošle je sedmice, po hitnom postupku, usvojio Predstavnički dom državnog parlamenta.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je ovaj zakonski prijedlog s ciljem harmonizacije krivičnog zakonodavstva u BiH s međunarodnim pravom te usklađivanja s preporukama GRECO-a, MONEYVAL komiteta i FATF-a, međunarodnog tijela čiji je zadatak praćenje mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Dom naroda bi trebao razmatrati i Prijedlog zakona o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstu BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2014. godinu, kao i prijedlog zaključka o formiranju interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

 

Fena/Informer.ba