Izdvojeno Politika Vijesti

Formirana Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u FBiH

U Sarajevu je danas održana konstituirajuća sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH na kojoj su prisustvovali federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić i resorni kantonalni ministri iz šest kantona u FBiH.

Ministri su danas potpisali i protokol o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke, koji između ostaloga, predviđa uklanjanje diskriminacije i segregacije koja se najviše očituje u postojanju “dvije škole pod jednim krovom”.

Na pitanje novinara da li to znači da će se raditi na ukidanju ovog fenomena predsjednik ove koordinacije i federalni ministar Damir Mašić je kazao da on nema ustavne ni zakonske ovlasti da ukine postojanje takve segregacije, ali da je na ovoj sjednici izražena spremnost da kantonalni ministri koji imaju ovlasti u tom polju rade analizu načina funkcioniranja tih škola i daju prijedloge ujedinjenja.

Mašić je naglasio da će Koordinacija biti objavljenja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a na sljedećoj sjednici, koja bi trebala biti održana u junu, donijet će se određene odluke i pravci djelovanja kada je u pitanju udžbenička politika, provođenje odredbi i kriterija Bolonjske deklaracije i Lisabonske konvencije u oblasti visokog obrazovanja.

Razmatrat će se i pitanje studentskog standarda, stvaranje uvjeta za ujednačen tehnološki i naučni razvoj Federacije BiH te izraditi normativni okvir za eksternu maturu i njeno provođenje u osnovnim i srednjim školama u FBiH.

Ministar Mašić podsjetio je da u FBiH postoji primjena najmanje tri sistema implementacije bolonjskog procesa što stvara problem za mobilnost studenata iz kantona u kanton, dodajući da u FBiH postoji i više nastavnih planova i programa što učenicima i studentima također predstavlja problem, naglašavajući da će upravo ova koordinacija pokušati naći optimalna rješenja za ovakve slučajeve.

Koorodinacija, inače, neće ulaziti niti preuzimati nadležnosti kantonalnih ministarstava, to će biti tijelo koje će u budućnosti razmatrati sva otvorena pitanja da bi se izbjegli problemi koji su danas prisutni.

Protokol su potpisali, osim federalnog ministarstva, resorni ministri iz Kantona Sarajevo, Tuzlanskog, Unsko-sanskog, Srednjobosanskog, Bosanskopodrinjskog i Zeničko-dobojskog kantona, a ministar Mašić izrazio je nadu da će se i ostali kantoni pridružiti ovoj koordinaciji.

Za zamjenicu Koordinacije danas je izabrana Bernadeta Galijašević, ministrica obrazovanja i nauke ZDK-a, a za zamjenika Dario Jurić, ministar Unsko-sanskog kantona, koji su izrazili zadovoljstvo formiranjem koordinacije te napomenuli da će se kroz ovu koordinaciju moći raditi na ujednačavanju stanja u oblasti obrazovanja u FBiH.

U radu Koordinacije učestvovat će i Sindikat osnovnog obrazovanja kao i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, a predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BiH Selvedin Šatorović izrazio je zadovoljstvo jer je ovo prvi put da će članovi sindikata, koji broji oko 20.000 osoba, uključeni u ravnopravni rad Koordinacije ministara.

 

Fena/Informer.ba